Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Văn Vinh   11TN3 11TN2 11TN2   11D 11D       11TN3 11D 11D 11TN2   11TN3   11TN2 11TN3                      
Nguyễn Văn Việt           10A1 10A1 12TN3 12TN3   10A1 10A1       12TN3 12TN3 10A4 10A4   10A4 10A4                
Trương Mai 10A2 10A5 12C2 12C2   10A5 10A5                 10A3 10A2 10A2 10A3   10A3 10A2 10A3 10A5            
Phạm Ngọc Khiêm     11A3 11A3   11C1 10A7 10A7     11C1   11C1 11A3     11A3 10A7 10A7                      
Vũ Thị Hải Hà           10TN1 10TN1 10TN3               10TN1 10TN1   10TN3       10TN3 10TN3            
Lê Đình Nghị 12TN1 12TN1 12D 12TN2       12D 12D             12TN1 12TN2 12TN2 12TN1   12TN2   12D 12D            
Nguyễn Thị Lan Hương                         11TN1 11TN1   11TN1   10TN2 10TN2   11TN1 10TN2 10TN2              
Phan Nhân Hùng 11A2   12A1 12A1   11A2 11A2 12A1       12C1   12C1   12A1 11A2                          
Hoàng Ngọc Tuyến 10A6 10A6       11C2 11C2                             11C2 10A6 10A6            
Lê Thị Hoa 12A2 11A1 11A1     12A3 12A3 12A2     11A1   12A3 12A3   12A2 11A1   12A2                      
Hồ Anh Việt           12TN2 12TN1 12TN1               12TN2   12TN1 12TN2                      
Trần Phạm Ngọc Anh   12TN3 12TN3     10TN3 10TN3 10TN1 10TN2   10TN2 10TN2 10TN1               10TN3 10TN1 12TN3              
Đỗ Thị Kiều Bạch                 12A1                 12A1 12A1                      
Nguyễn Minh Quang                                         10A7 10A7                
Nguyễn Văn Thức                                                            
Phạm Hữu Tuấn           12A2 12A2         12A2   11TN3             11TN3 11TN3                
Phạm Quang Hiệp             10A6 10A6                                            
Lê Thị Anh Vân             11A3 11A1     11A3 11A3 11A1 11A2   11A1   11A2 11A2                      
Phạm Thị Thu Hường 11TN1   11D               11D 11TN1 11TN2 11D   11TN2 11TN2 11TN1                        
Phí Văn Dương   10A3 10A2                         10A4 10A5       10A5 10A3 10A4 10A2            
Huỳnh Văn Đường 12A3             12A3 12A3                                          
Phạm Huy Tuân                         10A1 10A1                                
Bùi Văn Nga                     11TN1 11TN3 11TN3     10A6 10A6   11TN1     11TN1 11TN3              
Phạm Trọng Oánh 10A5   10A4               10TN1 10TN1         10A3 10A3     10TN1   10A5 10A4            
Dương Trung Khước             12TN2 11A3 12TN1               12TN1 11A3 11A3   11D 12TN2 12TN2 12TN1            
Quách Thị Thanh 11A1   11A2 11A2             12A2 11A1   11A1   11A2 12A2 12A2 11TN2       11TN2 11TN2            
Phan Xuân Hoàng 12TN3 12A3 10A7 12TN3   10A7 12TN3   10TN3             10TN3 10TN3 12A3 12A3                      
Nguyễn Thị Thu Hông           12A1 12A1 10A1     12A1 10A2 10TN2 10TN2   10TN2 10A1   10A2                      
Nguyễn Văn Việt           10TN2   10TN2 12A2   12A3 12A3   12A2       10TN1 10TN1                      
Phan Thị Thu Hà 11TN3 11TN1   11TN1                                 11TN2 11TN2   11TN3            
Ngô Thị Phim           12TN3   12TN2 12TN2                       12TN3 12TN1 12TN1              
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                         10TN3 12A1     12A1 10TN3                        
Nguyễn Thị Minh                                                            
Nguyễn Thị Phượng                                                            
Phan Thị Long Đồng                                                            
Trần Thị Luyến                                                            
Phan Thị Đoan Trang                                                            
Nội Quốc Hưng                                                            
Phan Thanh Hải 12TN2 12A2                 12D   12A2 12D             12D 12D   12TN2            
Trần Thị Thanh Dung   12C2 12C1 12C1             12C2 12C2 12C1               12C2 12TN3 12C1 12TN3            
Lại Thị Quyên 11A3 11A3 11C2                   11C2 11C2             11C2   11TN1 11TN1            
Mai Hồng Phúc                     10A2   10A2     10A2                            
Nguyễn Thị Thảo 10A3                   10A3 10A3                     10TN1 10TN1            
Lê Thị Tươi 10A7 10A7                           10A1 10TN2       10A1 10A1 10A7 10TN2            
Lê Thị Trâm     12TN1 12TN1               12A1 12A1     12A3 12A3                          
Nguyễn Thị Kim Hương 11TN2 11TN2 11TN3 11TN3   11A1 11A1                                              
Phan Thị Mơ 11D 11A2                   11C1 11A2 11C1             11C1 11D 11D 11C1            
Trần Thị Phương 10A4 10A4 10A5               10TN3 10TN3 10A4         10A5 10A5                      
Lâm Thanh Binh                                                            
Lương Văn Tiến                 11C2   11C2 11C2                                    
Nguyễn Thị Huyền       11C1       11C1 11C1                                          
Bùi Thị Thắm                                                            
Nguyễn Văn Đức               12C2 12C2                             12C2            
Nguyễn Thị Minh 12C1 12C1       12D 12C1                                              
Nguyễn Thanh Trung 11C2   11C1 11C2                                   11C1 11C1 11C2            
Nguyễn Thị Khánh Ly 12C2 12D       12C2 12C2                                              
Lê Thị Tùng               12C1 12C1                             12C1            
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến                                                            
Võ Thị Na           12C1 12D       12C1   12C2 12C2                                
Võ Thị Hà Lâm   11D 12A3 12A3   12TN1   11D 11D                       12TN1 12C2 12C2 11D            
Phan Thị Tuyết Nhung 11C1 11C1 11TN1       11C1 10A5               10A5 11TN1 10A1 10A1     10A5 10A1              
Nguyễn Nhật Minh 12A1 12A1 12A2 12A2             10A4 10A4         10A4 12TN3 12TN3                      
Nguyễn Thị Vân           11A3   11A2 10TN1   11A2 11A2 11A3 10TN1   11A3 11TN3 11TN3                        
Ngô Thị Hoài Nhi 12D 12TN2 12TN2 12D               12D 12D               12C1 12C1                
Trần Thị Thanh Hương   11C2 10A6 11A1   10A6 10TN2 11C2               10A7 10A7 11A1 11A1   10TN2 10A6 11C2 10A7            
Trần Văn Lành   10A2 10A3               11TN2 11TN2 10A3 10TN3             10A2 10TN3 10A2 10A3            
Trịnh Thị Bình                                   10A6 10A6   10A6                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 11-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net