Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Phạm Ngọc Anh 10TN3 10TN3       10TN2 10TN1 10TN3 12TN3   10TN2 10TN2 10TN1               12TN3 12TN3 10TN1              
Lâm Thanh Binh                                                            
Trịnh Thị Bình                                                            
Đỗ Thị Kiều Bạch           12A1             12A1 12A1                                
Phạm Phương Bảo                                                            
Nguyễn Thị Dung                                                            
Trần Thị Thanh Dung             12C1 12C2 12C2   12C2 12C1 12TN3 12TN3             12C1 12C1   12C2            
Nguyễn Văn Dũng                                                            
Phí Văn Dương 10A4   10A2 10A2                       10A3 10A3 10A5     10A4 10A5                
Phạm Quang Hiệp                                         10A6 10A6                
Lê Thị Hoa 11A1 11A1       12A2 12A2       11A1 12A3       12A2 12A2 12A3     12A3 12A3 11A1              
Phan Xuân Hoàng           12A3 12A3 12TN3 10TN3   12TN3 12TN3 10TN3 10TN3               10A7 10A7 12A3            
Trần Thị Thu Huyền                                                            
Nguyễn Thị Huyền       11C1   11C1 11C1                                              
Bùi Thu Hà                                                            
Vũ Thị Hải Hà 10TN1 10TN1 10TN3 10TN3   10TN3 10TN3                           10TN1 10TN1                
Phan Thị Thu Hà     11TN3 11TN3                                 11TN2 11TN2 11TN1 11TN1            
Phan Nhân Hùng                     12C1   11A2 12C1   12A1 12A1 11A2     12A1 11A2 11A2 12A1            
Nội Quốc Hưng                                                            
Trần Thị Thanh Hương   10A7 11C2               10A7 10A7 11A1 10TN2   11C2 11C2       11A1 10TN2   11A1            
Nguyễn Thị Lan Hương 10TN2 10TN2 11TN2         10TN2 10TN2             11TN1 11TN1   11TN2   11TN1 11TN1 11TN2 11TN2            
Nguyễn Thị Kim Hương           11TN2 11TN2 11A1 11A1                       11TN3 11TN3                
Phạm Thị Thu Hường 11D 11TN2 11TN1 11TN2                       11TN2 12TN2 11TN1 11TN1   12TN2 12TN2 11D 11D            
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                                   12A1 12A1       10TN3 10TN3            
Phạm Thành Hải     12D 12D             12A2 12A2       12D 12D 12TN2 12TN2                      
Nguyễn thị Thu Hồng 10A2 10A1 10A1     10A3 12A1 10A2     12A1 12A1 10TN2 10A3                 10TN2 10TN2            
Phạm Ngọc Khiêm 10A7   11A3 11A3   10A7 10A7                 11C1 11C1 11A3     10A7   11A3 11C1            
Dương Trung Khước 11A3 11D       12TN1 12TN1 12TN2 12TN2   11A3 11A3 12TN2 12TN1                                
Lê Quang Long                                                            
Trần Thị Luyến                                                            
Nguyễn Thị Khánh Ly           12C2 12C2       12D 12C2                                    
Trần Văn Lành 10A3 10A2       10A2 10A2 11TN2 11TN2     10A3 10A3               10TN3 10TN3                
Võ Thị Hà Lâm               12A3 12A3   11D 11D       12C2 12C2 11D 11D       12TN1 12TN1            
Trương Mai     10A3 10A3             10A3   10A2 10A2   10A2 10A2 10A3     12C2 12C2                
Nguyễn Nhật Minh   10A6 10A4 10A4   10A6 10A6   12A2             12TN3 12TN3 10A4     12A2 12A1 12A1              
Ngô Thị Hoài Nhi 12D 12D   10TN1   12D 12D 10TN1     12TN2 12TN2         12C1 12C1                        
Nguyễn Thị Minh                                                            
Nguyễn Thị Minh           12C1   12C1         12C1 12D                                
Phan Thị Mơ 11C1 11C1 11A2               11A2   11D     11D 11D 11C1 11C1                      
Võ Thị Na               12D 12C1             12C1   12C2 12C2                      
Bùi Văn Nga 11TN3 11TN3   11TN1   11TN1 11TN1 10A6     10A5 10A5 10A4 10A4                 10A6 11TN3            
Lê Đình Nghị               12TN1 12D   12TN1 12D 12D 12TN2   12TN2   12D 12D   12TN1 12TN1 12TN2 12TN2            
Phạm Thị Tuyết Nhung 11TN1 11TN1 11C1 10A1             10A1 10A1 10A5 10A5             11C1 11C1 10A5              
Phạm Trọng Oánh                     10TN1     10TN1                   10TN1            
Ngô Thanh Phim           12TN2 12TN2         12TN1 12TN1         12TN3 12TN3                      
Mai Hồng Phúc                     10A2 10A2           10A2                        
Trần Thị Phương   10A4 10A5 10A5             10TN3 10TN3                 10A5 10A4 10A4              
Nguyễn Thị Phượng                                                            
Nguyễn Minh Quang     10A7 10A7                                                    
Quách Thị Thanh 11TN2 11A2   11A2   11A1 11A1 12A2       11A1 12A2 12A2     11TN2 11TN2 11A2                      
Nguyễn Văn Thức                                                            
Lý Trọng Tiến                                                            
Phan Thị Đoan Trang                                                            
Lại Thị Quyên 11C2 11C2         11C2 11TN1 11TN1             11A3 11A3 11C2                        
Nguyễn Thị Thảo   10A3 10TN1 10A6     10A3 10A3 10TN1             10A6 10A6                          
Bùi Thị Thắm                                                            
Lương Văn Tiến               11C2 11C2                   11C2                      
Nguyễn Thế Trung                                                            
Nguyễn Thanh Trung           11C2   11C1 11C1                       11C2 11C2 11C1              
Lê Thị Trâm               12A1 12A1             12A3 12TN1 12TN1 12A3                      
Hoàng Thị Tuyến 10A6   10A6 11C2                           10A6 10A6       11C2 11C2            
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến                                                            
Phạm Huy Tuân                               10A1 10A1                          
Phạm Hữu Tuấn                               11TN3 11TN3 12A2 12A2       11TN3 12A2            
Dương Trí Tuệ                                                            
Lê Thị Tùng                                     12C1       12C1 12C1            
Trần Văn Tú                                                            
Lê Thị Tươi 10A1   10TN2 10TN2   10A1 10A1 10A7         10A7 10A7                                
Lê Văn Vinh 10A5 10A5 11D 11D   11TN3 11TN3                 10A5 10A5 11TN3 11TN3   11D 11D                
Hồ Anh Việt                 12TN1             12TN1     12TN1                      
Nguyễn Văn Việt           12TN3 12TN3 10A1     10A4 10A4 10A1 10A1   10A4 10A4 10A1         12TN3 12TN3            
Nguyễn Văn Việt           10TN1 10TN2         10TN1 12A3 12A3             10TN2 12A2 12A2              
Lê Thị Anh Vân 11A2 11A3 11A1 11A1               11A2 11A3               11A2 11A1   11A3            
Nguyễn Thị Vân               11TN3 11TN3             11A2 11A2   11A3   11A3 11A3   11A2            
Huỳnh văn Đường                     12A3           12A3           12A3              
Phạm Thị Long Đồng                                                            
Nguyễn Văn Đức                         12C2 12C2                 12C2              

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 01-12-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net