Trường : THPT TX Phước Long
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 24/09/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Đình Nghị             10NC2 10NC2 10NC1                 10NC1 10NC1   10NC2 10NC2 10NC1              
Nguyễn Thị Lan Hương     12NC1 12NC1                       11NC2 11NC2   12NC1   12NC1   11NC2 11NC2            
Nguyễn Văn Việt 10A2   10A4 10A4   12NC3 12NC3 10NC3 10NC3   10A4 10A4       10A2 10A2 10NC3 10NC3   12NC3 10A2   12NC3            
Trương Mai 11A2 10A6 11C 11A2     11C 11A3 11A3       11A2 11A2   10A6 11A3 11A3     11C 11C 10A6 10A6            
Phạm Ngọc Khiêm 12C2 10A7                 12A3 12A3 12C2 12C1   10A7   12A3 12A3   12C1 12C1 10A7 10A7            
Vũ Thị Hải Hà 11NC3 11NC3 11NC1 11NC1             11NC1 11NC1 11NC3 11NC3     10A1 10A1     10A1 10A1                
Lê Văn Vinh           12NC2 12NC2 12D 12D   11A5 11A5 12D 12D       12NC2 12NC2   11A5 11A5                
Phan Nhân Hùng 12A2   10A3 10A3             12A2 12A2       12A2 10A5 10A5     10A5 10A5 10A3 10A3            
Hoàng Ngọc Tuyến                                                            
Lê Thị Hoa           11A1 11A1 11A4 11A4   11A1   12A1 12A1     11A1 12A1 12A1       11A4 11A4            
Hồ Anh Việt           10NC1   12NC2 12NC2   10NC3 10NC3                 10NC1 10NC1 10NC3 12NC2            
Đỗ Thị Kiều Bạch 10A4 10A4       10A1 10A1                           10A3 10A3 10A2 10A2            
Trần Phạm Ngọc Anh                     11NC2 11NC2 11NC1     11NC1 11NC1 11NC2     11NC3 11NC3 11NC3              
Nguyễn Minh Quang               10A7                         10A7                  
Phạm Hữu Tuấn 11A5 11A5 12NC3 12NC3                                     12NC3 11A5            
Phạm Quang Hiệp 12A1 10A5       12A1 12A1 10A5                                            
Lê Thị Anh Vân   12A2 11A3 11A3   11A3   12A2 12A2                                          
Phạm Thị Thu Hường   12D 12D     10NC2   12NC1 10NC2               12NC1 12NC1 10NC2                      
Phí Văn Dương 11A4 11A2                 11A2 11A2 11A4 11A4                                
Huỳnh Văn Đường           12A3                   12A3 12A3                          
Phạm Huy Tuân                           11A1       11A1 11A1                      
Lý Trọng Tiến             10A6 10A6                                            
Bùi Văn Nga               12NC3 12NC1             12NC2 12NC2 12NC3 12NC3   12NC2 12NC1   12NC1            
Dương Trung Khước           10A6 10NC1 10NC1     10A1 10A2 10A1               10A2 10A6 10A5 10A5            
Phạm Trọng Oánh     10A7 10A7     11A4 11A5 11A5   11A4 11A4 11A5 11NC1       11NC1 11NC1                      
Quách Thị Thanh 10A3 10A3   12A1   12A2 12A2 12A1 12A1             10NC3 10NC3 12A2                        
Phan Xuân Hoàng 12A3 12A3 11NC3     11A2 12A3   11A2   11NC3 11NC3 11A3 11A3   11A3 11A2                          
Nguyễn Thi Thu Hồng                       11A1 11A1 10NC2   11A1   10A4 11NC2   11NC2 11NC2 10NC2 10A4            
Nguyễn Văn Việt   11A4 11NC2 11NC2                       11NC3 11NC3   11A3   11NC1 11NC1 11A5              
Phan Thị Thu Hà 12NC2 12NC2 12A3 12A3                       12NC1 12NC3         12NC3 12NC1              
Ngô Thị Phim                     10NC1 10NC1 12A2 12A2   12A1 12A1                          
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh           10NC3 10NC3   11A1             11A2 10NC2 10NC2                        
Nguyễn Thị Minh                                                            
Nguyễn Thị Phượng                                                            
Phan Thị Long Đồng                                                            
Bùi Thị Thu Hà                                                            
Trần Thị Luyến                                                            
Phan Thị Đoan Trang                                                            
Nội Quốc Hưng                                                            
Phan Thành Hải 12C1 12A1 12A1 12C1             12C1 12C1 12A3 12A3                                
Trần Thị Thanh Dung 12NC1 12NC1 12NC2 12NC2             12C2 12C2                 12C2 12C2                
Lại Thị Quyên 11A3 11A3   11NC3                                 11A4 11A4   11NC3            
Trịnh Thị Bình                         10A4               10A4 10A4                
Mai Hồng Phúc                                         10NC3 10NC3                
Nguyễn Thị Thảo 10A6 10A2   10A6             10A2 10A1 10A2               10A6   10A1 10A1            
Lê Thị Tươi 11NC1 11NC1 11A1 11A1                 11NC2 11NC2                                
Lê Thị Trâm 10A7   10A5 10A5                 10NC1 10NC1   10A5 10A7 10A7                        
Nguyễn Thị Kim Hương                     10NC2 10NC2 10A3     10A3 10A3                          
Phan Thị Mơ 12NC3 12NC3 12A2 12A2             12D 12D                 12D 12D                
Trần Thị Phương     11A5 11A5   11C 11A2 11A2         11C 11C                                
Lương Văn Tiến               12C2 12C2                           12C2              
Nguyễn Thị Huyền 12D 12C1                                         12C1 12C1            
Lâm Thanh Bình                                                            
Bùi Thị Thắm                                                            
Nguyễn Văn Đức 11C 11C           11C                                            
Nguyễn Thị Minh                                                            
Nguyễn Thành Trung               12C1 12C1       12C1                                  
Nguyễn Thị Khánh Ly                                                            
Lê Thị Tùng       11C                                     11C 11C            
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến     12C2 12C2                   12C2                                
Võ Thị Na     12C1 12D   12C2 12C2                                              
Trần Thị Đào                                                            
Võ Thị Hà Lâm           12D 12D 12A3 12A3   12A1 12A1       10NC1 10NC1           12D 12D            
Ngô Thị Hoài Nhi 11A1 11A1 11A2     12C1 12C1 11A1 12NC3             12NC3   11A2 11A2       11NC1 11NC1            
Nguyễn Nhật Minh 10A5 12C2 10A6     10A5 10A5                   10A6 10A6       12NC2 12NC2 12C2            
Trần Thị Thanh Hương           11A5 11A5   11C   11C 11C 10NC2 11A5   10NC2   11NC3 11NC3                      
Nguyễn Thị Vân     10A2 10A2   12NC1 12NC1 10A1 10A1             10A1 12A2 10A2 12A2                      
Trần Văn Lành 11NC2 11NC2 11A4 11A4   11A4 11A3       11A3 11A3 10NC3 10NC3                                
Phan Thị Tuyết Nhung           10A7 10A7       10A3 10A3       10A4 10A4 10A3       10A7 10A4              
Lê Quang Long                                                            
Trần Văn Tú                                                            
Nguyễn Thị Dung                                                            
Nguyễn Thế Trung                                                            
Phạm Phương Bảo                                                            
Dương Trí Tuệ                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 17-09-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net