Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Văn Vinh                                                            
Nguyễn Văn Việt 12TN3 12TN3         12TN3 12TN3                                            
Trương Mai                     12C2 12C2       12C2 12C2                          
Phạm Ngọc Khiêm                                                            
Vũ Thị Hải Hà                                                            
Lê Đình Nghị 12TN1 12TN1 12D     12TN2 12TN1 12TN1     12TN2 12D 12D     12TN2 12TN2 12D                        
Nguyễn Thị Lan Hương                                                            
Phan Nhân Hùng 12A1 12A1 12C1     12C1   12A1     12C1 12C1 12A1                                  
Hoàng Ngọc Tuyến                                                            
Lê Thị Hoa 12A2 12A2                 12A3 12A3 12A2     12A3 12A3 12A2                        
Hồ Anh Việt 12TN2   12TN2                   12TN1     12TN1 12TN1 12TN2                        
Trần Phạm Ngọc Anh           12TN3         12TN3 12TN3                                    
Đỗ Thị Kiều Bạch     12A1                             12A1                        
Nguyễn Minh Quang                                                            
Nguyễn Văn Thức                                                            
Phạm Hữu Tuấn     12A2         12A2                                            
Phạm Quang Hiệp                                                            
Lê Thị Anh Vân                                                            
Phạm Thị Thu Hường                                                            
Phí Văn Dương                                                            
Huỳnh Văn Đường     12A3     12A3                                                
Phạm Huy Tuân                                                            
Bùi Văn Nga                                                            
Phạm Trọng Oánh                                                            
Dương Trung Khước           12TN1 12TN2 12TN2     12TN1 12TN1 12TN2                                  
Quách Thị Thanh           12A2 12A2                                              
Phan Xuân Hoàng 12A3 12A3 12TN3                           12TN3 12TN3                        
Nguyễn Thị Thu Hông           12A1 12A1                                              
Nguyễn Văn Việt                         12A3     12A2 12A2 12A3                        
Phan Thị Thu Hà                                                            
Ngô Thị Phim   12TN2 12TN1                 12TN2 12TN3     12TN3   12TN1                        
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                     12A1 12A1                                    
Nguyễn Thị Minh                                                            
Nguyễn Thị Phượng                                                            
Phan Thị Long Đồng                                                            
Trần Thị Luyến                                                            
Phan Thị Đoan Trang                                                            
Nội Quốc Hưng                                                            
Phan Thanh Hải 12D 12D           12D     12D                                      
Trần Thị Thanh Dung 12C2 12C2                           12C1 12C1                          
Lại Thị Quyên                                                            
Mai Hồng Phúc                                                            
Nguyễn Thị Thảo                                                            
Lê Thị Tươi                                                            
Lê Thị Trâm                                                            
Nguyễn Thị Kim Hương                                                            
Phan Thị Mơ                                                            
Trần Thị Phương                                                            
Lâm Thanh Binh                                                            
Lương Văn Tiến                                                            
Nguyễn Thị Huyền                                                            
Bùi Thị Thắm                                                            
Nguyễn Văn Đức             12C2 12C2                                            
Nguyễn Thị Minh             12C1 12C1                                            
Nguyễn Thanh Trung                                                            
Nguyễn Thị Khánh Ly     12C2                   12C2                                  
Lê Thị Tùng                         12C1         12C1                        
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến                                                            
Võ Thị Na                                                            
Võ Thị Hà Lâm           12C2 12A3 12A3                   12C2                        
Phan Thị Tuyết Nhung                                                            
Nguyễn Nhật Minh                     12A2 12A2       12A1 12A1                          
Nguyễn Thị Vân                                                            
Ngô Thị Hoài Nhi 12C1 12C1       12D 12D                 12D 12D                          
Trần Thị Thanh Hương                                                            
Trần Văn Lành                                                            
Trịnh Thị Bình                                                            
Trần Thị Đào                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net