Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lê Văn Vinh                                                            
Nguyễn Văn Việt 12TN3 12TN3                           12TN3 12TN3                   12TN3      
Trương Mai                                   12C2 12C2                 12C2 12C2  
Phạm Ngọc Khiêm                                                            
Vũ Thị Hải Hà                                                            
Lê Đình Nghị 12D 12D 12TN1 12TN1   12TN2 12TN2 12D 12D               12TN1 12TN2 12TN2             12D 12TN2 12TN1 12TN1  
Nguyễn Thị Lan Hương                                                            
Phan Nhân Hùng 12A1 12A1 12C1 12C1   12C1 12C1 12A1 12A1                                          
Hoàng Ngọc Tuyến                                                            
Lê Thị Hoa                     12A3 12A3 12A2 12A2                       12A3 12A3 12A2 12A2  
Hồ Anh Việt                     12TN2 12TN2 12TN1 12TN1   12TN1 12TN2                 12TN1 12TN1 12TN2 12TN2  
Trần Phạm Ngọc Anh     12TN3 12TN3                 12TN3 12TN3                       12TN3        
Đỗ Thị Kiều Bạch           12A1 12A1                                         12A1 12A1  
Nguyễn Minh Quang                                                            
Nguyễn Văn Thức                                                            
Phạm Hữu Tuấn                                         12A2 12A2       12A2 12A2      
Phạm Quang Hiệp                                                            
Lê Thị Anh Vân                                                            
Phạm Thị Thu Hường                                                            
Phí Văn Dương                                                            
Huỳnh Văn Đường                         12A3 12A3   12A3 12A3                          
Phạm Huy Tuân                                                            
Bùi Văn Nga                                                            
Phạm Trọng Oánh                                                            
Dương Trung Khước                     12TN1 12TN1 12TN2 12TN2             12TN2 12TN2 12TN1 12TN1            
Quách Thị Thanh 12A2 12A2           12A2 12A2                                          
Phan Xuân Hoàng           12A3 12A3 12TN3 12TN3                 12A3 12A3                 12TN3 12TN3  
Nguyễn Thị Thu Hông                         12A1 12A1             12A1 12A1                
Nguyễn Văn Việt               12A3 12A3   12A2 12A2       12A2 12A2       12A3 12A3                
Phan Thị Thu Hà                                                            
Ngô Thị Phim           12TN1 12TN1                 12TN2   12TN3 12TN3             12TN2        
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh                     12A1 12A1           12A1 12A1                      
Nguyễn Thị Minh                                                            
Nguyễn Thị Phượng                                                            
Phan Thị Long Đồng                                                            
Trần Thị Luyến                                                            
Phan Thị Đoan Trang                                                            
Nội Quốc Hưng                                                            
Phan Thanh Hải 12TN2 12TN2 12D 12D   12A2 12A2 12TN2 12TN2                 12A2 12A2   12D 12D 12A2 12A2            
Trần Thị Thanh Dung 12C1 12C1 12C2 12C2   12TN3 12TN3 12C1       12C1 12C2 12C2   12C2 12C2       12C1 12C1 12TN3 12TN3            
Lại Thị Quyên                                                            
Mai Hồng Phúc                                                            
Nguyễn Thị Thảo                                                            
Lê Thị Tươi                                                            
Lê Thị Trâm 12A3 12A3 12A1 12A1                       12A1 12A1 12TN1 12TN1   12TN1 12TN1 12A3 12A3   12A1 12A1 12A3 12A3  
Nguyễn Thị Kim Hương                                                            
Phan Thị Mơ                                                            
Trần Thị Phương                                                            
Lâm Thanh Binh                                                            
Lương Văn Tiến                                                            
Nguyễn Thị Huyền                                                            
Bùi Thị Thắm                                                            
Nguyễn Văn Đức                                             12C2 12C2   12C2 12C2      
Nguyễn Thị Minh                     12C1   12D 12D       12D 12C1               12D 12C1 12C1  
Nguyễn Thanh Trung                                                            
Nguyễn Thị Khánh Ly                     12C2 12C2                 12C2 12C2 12D 12D       12D 12D  
Lê Thị Tùng                 12C1                           12C1 12C1            
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến                                                            
Võ Thị Na 12C2 12C2           12C2 12C2   12D 12D 12C1 12C1   12D 12D 12C1               12C1 12C1      
Võ Thị Hà Lâm 12TN1 12TN1 12A3 12A3   12C2 12C2 12TN1 12TN1                                          
Phan Thị Tuyết Nhung                                                            
Nguyễn Nhật Minh     12A2 12A2             12TN3 12TN3                 12TN3 12TN3 12A1 12A1            
Nguyễn Thị Vân                                                            
Ngô Thị Hoài Nhi     12TN2 12TN2   12D 12D                 12C1 12C1   12D       12TN2 12TN2            
Trần Thị Thanh Hương                                                            
Trần Văn Lành                                                            
Trịnh Thị Bình                                                            
Trần Thị Đào                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net