Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
T.2 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.3 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.4 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.5 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.6 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.7 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 01-12-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net