Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10TN1 10TN2 10TN3 11A1 11A2 11A3 11C1 11C2 11D 11TN1 11TN2 11TN3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 12TN1 12TN2 12TN3
T.2 1                                       TOAN - Hùng TOAN - Hoa HOA - Hoàng Anh - Nhi VAN - Dung VAN - Hải TOAN - Nghị LY - Việt-lí TOAN - Việt
2                                       TOAN - Hùng TOAN - Hoa HOA - Hoàng Anh - Nhi VAN - Dung VAN - Hải TOAN - Nghị SINH - Phim TOAN - Việt
3                                       LY - Bạch LY - Tuấn LY - Đường TOAN - Hùng DIA - Ly TOAN - Nghị SINH - Phim LY - Việt-lí HOA - Hoàng
4                                                        
5                                                        
T.3 1                                       HOA - Hông HOA - Thanh LY - Đường TOAN - Hùng Anh - Lâm Anh - Nhi HOA - Khước TOAN - Nghị LY - Anh
2                                       HOA - Hông HOA - Thanh Anh - Lâm SU - Minh-Sử SU - Đức Anh - Nhi TOAN - Nghị HOA - Khước TOAN - Việt
3                                       TOAN - Hùng LY - Tuấn Anh - Lâm SU - Minh-Sử SU - Đức VAN - Hải TOAN - Nghị HOA - Khước TOAN - Việt
4                                                        
5                                                        
T.4 1                                       SINH - Hạnh Anh - Minh-AV TOAN - Hoa TOAN - Hùng TOAN - Mai VAN - Hải HOA - Khước TOAN - Nghị LY - Anh
2                                       SINH - Hạnh Anh - Minh-AV TOAN - Hoa TOAN - Hùng TOAN - Mai TOAN - Nghị HOA - Khước SINH - Phim LY - Anh
3                                       TOAN - Hùng TOAN - Hoa SINH - Việt-Sinh DIA - Tùng DIA - Ly TOAN - Nghị LY - Việt-lí HOA - Khước SINH - Phim
4                                                        
5                                                        
T.5 1                                       Anh - Minh-AV SINH - Việt-Sinh TOAN - Hoa VAN - Dung TOAN - Mai Anh - Nhi LY - Việt-lí TOAN - Nghị SINH - Phim
2                                       Anh - Minh-AV SINH - Việt-Sinh TOAN - Hoa VAN - Dung TOAN - Mai Anh - Nhi LY - Việt-lí TOAN - Nghị HOA - Hoàng
3                                       LY - Bạch TOAN - Hoa SINH - Việt-Sinh DIA - Tùng Anh - Lâm TOAN - Nghị SINH - Phim LY - Việt-lí HOA - Hoàng
4                                                        
5                                                        
T.6 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.7 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net