Trường : THPT TX Phước Long
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 20/08/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12NC1 12NC2 12NC3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 11NC1 11NC2 11NC3 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11C 10NC1 10NC2 10NC3 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7
T.2 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.3 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.4 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.5 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.6 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        
T.7 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 17-08-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net