Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/12/2017

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10TN1 10TN2 10TN3 11A1 11A2 11A3 11C1 11C2 11D 11TN1 11TN2 11TN3 12A1 12A2 12A3 12C1 12C2 12D 12TN1 12TN2 12TN3
T.2 1 VAN - Tươi HOA - Hồng Anh - Lành LY - Dương TOAN - Vinh TOAN - Tuyến TOAN - Khiêm TOAN - Hà -Toán TOAN - Hương-Toán LY - Anh TOAN - Hoa LY - Vân-Lý HOA - Khước VAN - VAN - Quyên LY - Hường Anh - Nhung HOA - Thanh HOA - Nga           Anh - Nhi      
2 HOA - Hồng Anh - Lành VAN - Thảo VAN - Phương TOAN - Vinh Anh - Minh Anh - Hương-NN TOAN - Hà -Toán TOAN - Hương-Toán LY - Anh TOAN - Hoa HOA - Thanh LY - Vân-Lý VAN - VAN - Quyên HOA - Khước Anh - Nhung LY - Hường HOA - Nga           Anh - Nhi      
3 HOA - Hồng LY - Dương TOAN - Mai Anh - Minh VAN - Phương TOAN - Tuyến LY - Quang VAN - Thảo VAN - Tươi TOAN - Hà -Toán LY - Vân-Lý VAN - TOAN - Khiêm Anh - Nhung Anh - Hương-NN TOAN - Vinh LY - Hường TOAN - Hương-Toán SINH - Hà-Sinh           VAN - Hải      
4 Anh - Nhung LY - Dương TOAN - Mai Anh - Minh VAN - Phương VAN - Thảo LY - Quang Anh - Nhi VAN - Tươi TOAN - Hà -Toán LY - Vân-Lý HOA - Thanh TOAN - Khiêm SU - Huyền-Sử TOAN - Tuyến TOAN - Vinh HOA - Nga LY - Hường SINH - Hà-Sinh           VAN - Hải      
5                                                        
T.3 1 VAN - Tươi Anh - Lành HOA - Hồng     Anh - Minh TOAN - Khiêm SINH - Việt-Toán LY - Anh TOAN - Hà -Toán HOA - Thanh     SU - Huyền-Sử DIA - Trung-Địa   HOA - Nga VAN - Hương-Văn TOAN - Vinh LY - Bạch TOAN - Hoa HOA - Hoàng SU - Minh-Sử DIA - Ly Anh - Nhi HOA - Khước SINH - Phim TOAN - Việt-Sinh
2 VAN - Tươi Anh - Lành VAN - Thảo     Anh - Minh TOAN - Khiêm LY - Anh SINH - Việt-Toán TOAN - Hà -Toán HOA - Thanh     SU - Huyền-Sử VAN - Quyên   HOA - Nga VAN - Hương-Văn TOAN - Vinh HOA - Hồng TOAN - Hoa HOA - Hoàng VAN - Dung-Văn DIA - Ly Anh - Nhi HOA - Khước SINH - Phim TOAN - Việt-Sinh
3 TOAN - Việt-Sinh HOA - Hồng VAN - Thảo     HOA - Nga VAN - Tươi Anh - Nhi TOAN - Hương-Toán LY - Anh VAN - Hương-Văn     DIA - Trung-Địa SU - Tiến-Sử   VAN - Quyên Anh - Lành Anh - Vân-NN VAN - Trâm HOA - Thanh Anh - Lâm SU - Minh-Sử VAN - Dung-Văn GDCD - Na TOAN - Nghị HOA - Khước HOA - Hoàng
4               VAN - Thảo TOAN - Hương-Toán HOA - Hoàng VAN - Hương-Văn     DIA - Trung-Địa SU - Tiến-Sử   VAN - Quyên Anh - Lành Anh - Vân-NN VAN - Trâm Anh - Minh Anh - Lâm GDCD - Na VAN - Dung-Văn TOAN - Nghị LY - Việt- Lý HOA - Khước LY - Anh
5                                                        
T.4 1 Anh - Nhung VAN - Phúc TOAN - Mai TOAN - Việt-Sinh HOA - Nga   Anh - Hương-NN HOA - Oánh LY - Anh VAN - Phương TOAN - Hoa VAN - HOA - Khước     Anh - Lâm       HOA - Hồng VAN - Hải LY - Đường TOAN - Hùng VAN - Dung-Văn DIA - Ly TOAN - Nghị Anh - Nhi HOA - Hoàng
2 Anh - Nhung VAN - Phúc Anh - Lành TOAN - Việt-Sinh HOA - Nga   Anh - Hương-NN SINH - Việt-Toán LY - Anh VAN - Phương HOA - Thanh LY - Vân-Lý HOA - Khước     Anh - Lâm       HOA - Hồng VAN - Hải TOAN - Hoa VAN - Dung-Văn DIA - Ly TOAN - Nghị SINH - Phim Anh - Nhi HOA - Hoàng
3 TOAN - Việt-Sinh TOAN - Mai Anh - Lành HOA - Nga Anh - Nhung   VAN - Tươi LY - Anh HOA - Hồng HOA - Hoàng Anh - Hương-NN TOAN - Hùng LY - Vân-Lý     VAN -       LY - Bạch HOA - Thanh SINH - Việt-Toán SU - Minh-Sử SU - Đức TOAN - Nghị SINH - Phim HOA - Khước VAN - Dung-Văn
4 TOAN - Việt-Sinh TOAN - Mai HOA - Hồng HOA - Nga Anh - Nhung   VAN - Tươi HOA - Oánh Anh - Hương-NN HOA - Hoàng                   LY - Bạch HOA - Thanh SINH - Việt-Toán TOAN - Hùng SU - Đức SU - Minh-Sử HOA - Khước TOAN - Nghị VAN - Dung-Văn
5                                                        
T.5 1 LY - Tuân TOAN - Mai LY - Dương TOAN - Việt-Sinh TOAN - Vinh VAN - Thảo           Anh - Vân-NN VAN - Quyên TOAN - Khiêm Anh - Hương-NN VAN - TOAN - Hương-Toán LY - Hường LY - Tuấn-Lý TOAN - Hùng TOAN - Hoa VAN - Trâm GDCD - Na Anh - Lâm VAN - Hải LY - Việt- Lý TOAN - Nghị Anh - Minh
2 LY - Tuân TOAN - Mai LY - Dương TOAN - Việt-Sinh TOAN - Vinh VAN - Thảo           Anh - Vân-NN VAN - Quyên TOAN - Khiêm Anh - Hương-NN VAN - TOAN - Hương-Toán HOA - Thanh LY - Tuấn-Lý TOAN - Hùng TOAN - Hoa LY - Đường Anh - Nhi Anh - Lâm VAN - Hải VAN - Trâm LY - Hường Anh - Minh
3 TOAN - Việt-Sinh VAN - Phúc TOAN - Mai Anh - Minh LY - Dương TOAN - Tuyến           TOAN - Hùng TOAN - Khiêm VAN - VAN - Quyên Anh - Lâm LY - Hường HOA - Thanh TOAN - Vinh SINH - Hạnh LY - Tuấn-Lý TOAN - Hoa Anh - Nhi GDCD - Na TOAN - Nghị VAN - Trâm VAN - Hải SINH - Phim
4           TOAN - Tuyến           HOA - Thanh Anh - Vân-NN VAN - SU - Tiến-Sử Anh - Lâm LY - Hường TOAN - Hương-Toán TOAN - Vinh SINH - Hạnh LY - Tuấn-Lý VAN - Trâm DIA - Tùng GDCD - Na TOAN - Nghị LY - Việt- Lý VAN - Hải SINH - Phim
5                                                        
T.6 1       LY - Dương VAN - Phương LY - Hiệp TOAN - Khiêm TOAN - Hà -Toán SINH - Việt-Toán Anh - Lành Anh - Hương-NN LY - Vân-Lý Anh - Vân-NN Anh - Nhung DIA - Trung-Địa TOAN - Vinh TOAN - Hương-Toán SINH - Hà-Sinh VAN - Hương-Văn TOAN - Hùng Anh - Minh TOAN - Hoa VAN - Dung-Văn TOAN - Mai   TOAN - Nghị LY - Hường LY - Anh
2       VAN - Phương LY - Dương LY - Hiệp HOA - Hoàng TOAN - Hà -Toán Anh - Hương-NN Anh - Lành LY - Vân-Lý TOAN - Hùng Anh - Vân-NN Anh - Nhung DIA - Trung-Địa TOAN - Vinh TOAN - Hương-Toán SINH - Hà-Sinh VAN - Hương-Văn Anh - Minh SINH - Việt-Toán TOAN - Hoa VAN - Dung-Văn TOAN - Mai   TOAN - Nghị LY - Hường LY - Anh
3       VAN - Phương Anh - Nhung HOA - Nga HOA - Hoàng LY - Anh HOA - Hồng SINH - Hạnh TOAN - Hoa TOAN - Hùng TOAN - Khiêm DIA - Trung-Địa TOAN - Tuyến LY - Hường SINH - Hà-Sinh TOAN - Hương-Toán LY - Tuấn-Lý Anh - Minh SINH - Việt-Toán LY - Đường DIA - Tùng SU - Đức   Anh - Lâm TOAN - Nghị TOAN - Việt-Sinh
4               HOA - Oánh HOA - Hồng SINH - Hạnh Anh - Hương-NN Anh - Vân-NN LY - Vân-Lý TOAN - Khiêm TOAN - Tuyến LY - Hường SINH - Hà-Sinh TOAN - Hương-Toán HOA - Nga TOAN - Hùng LY - Tuấn-Lý HOA - Hoàng DIA - Tùng VAN - Dung-Văn   Anh - Lâm TOAN - Nghị TOAN - Việt-Sinh
5                                                        
T.7 1                                                        
2                                                        
3                                                        
4                                                        
5                                                        

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 9.0 on 01-12-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net