Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/12/2017

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Anh Trần Phạm Ngọc Anh Nam  
2 Binh-Sử Lâm Thanh Binh Nam  
3 Bình-Văn Trịnh Thị Bình Nam  
4 Bạch Đỗ Thị Kiều Bạch Nữ  
5 Bảo Phạm Phương Bảo Nữ  
6 Dung-TD Nguyễn Thị Dung Nữ  
7 Dung-Văn Trần Thị Thanh Dung Nữ  
8 Dũng-Toán Nguyễn Văn Dũng Nam  
9 Dương Phí Văn Dương Nam  
10 Hiệp Phạm Quang Hiệp Nam  
11 Hoa Lê Thị Hoa Nữ  
12 Hoàng Phan Xuân Hoàng Nam  
13 Huyền Trần Thị Thu Huyền Nữ  
14 Huyền-Sử Nguyễn Thị Huyền Nữ  
15 Bùi Thu Hà Nữ  
16 Hà -Toán Vũ Thị Hải Hà Nữ  
17 Hà-Sinh Phan Thị Thu Hà Nữ  
18 Hùng Phan Nhân Hùng Nam  
19 Hưng Nội Quốc Hưng Nam  
20 Hương-NN Trần Thị Thanh Hương Nữ  
21 Hương-Toán Nguyễn Thị Lan Hương Nữ  
22 Hương-Văn Nguyễn Thị Kim Hương Nữ  
23 Hường Phạm Thị Thu Hường Nữ  
24 Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ  
25 Hải Phạm Thành Hải Nam  
26 Hồng Nguyễn thị Thu Hồng Nữ  
27 Khiêm Phạm Ngọc Khiêm Nam  
28 Khước Dương Trung Khước Nam  
29 Long Lê Quang Long Nam  
30 Luyến Trần Thị Luyến Nữ  
31 Ly Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ  
32 Lành Trần Văn Lành Nam  
33 Lâm Võ Thị Hà Lâm Nữ  
34 Mai Trương Mai Nam  
35 Minh Nguyễn Nhật Minh Nữ  
36 Nhi Ngô Thị Hoài Nhi Nữ  
37 Minh-KT Nguyễn Thị Minh Nam  
38 Minh-Sử Nguyễn Thị Minh Nam  
39 Phan Thị Mơ Nam  
40 Na Võ Thị Na Nam  
41 Nga Bùi Văn Nga Nam  
42 Nghị Lê Đình Nghị Nam  
43 Nhung Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ  
44 Oánh Phạm Trọng Oánh Nam  
45 Phim Ngô Thanh Phim Nữ  
46 Phúc Mai Hồng Phúc Nam  
47 Phương Trần Thị Phương Nữ  
48 Phượng Nguyễn Thị Phượng Nam  
49 Quang Nguyễn Minh Quang Nam  
50 Thanh Quách Thị Thanh Nữ  
51 Thức Nguyễn Văn Thức Nam  
52 Tiến-Lý Lý Trọng Tiến Nam  
53 Trang Phan Thị Đoan Trang Nữ  
54 Quyên Lại Thị Quyên Nữ  
55 Thảo Nguyễn Thị Thảo Nam  
56 Thắm Bùi Thị Thắm Nam  
57 Tiến-Sử Lương Văn Tiến Nam  
58 Trung-TD Nguyễn Thế Trung Nam  
59 Trung-Địa Nguyễn Thanh Trung Nam  
60 Trâm Lê Thị Trâm Nữ  
61 Tuyến Hoàng Thị Tuyến Nữ  
62 Tuyến-Địa Nguyễn Thị Ngọc Tuyến Nam  
63 Tuân Phạm Huy Tuân Nam  
64 Tuấn-Lý Phạm Hữu Tuấn Nam  
65 Tuệ Dương Trí Tuệ Nam  
66 Tùng Lê Thị Tùng Nữ  
67 Trần Văn Tú Nam  
68 Tươi Lê Thị Tươi Nữ  
69 Vinh Lê Văn Vinh Nam  
70 Việt- Lý Hồ Anh Việt Nam  
71 Việt-Sinh Nguyễn Văn Việt Nam  
72 Việt-Toán Nguyễn Văn Việt Nam  
73 Vân-Lý Lê Thị Anh Vân Nữ  
74 Vân-NN Nguyễn Thị Vân Nữ  
75 Đường Huỳnh văn Đường Nam  
76 Đồng Phạm Thị Long Đồng Nam  
77 Đức Nguyễn Văn Đức Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 01-12-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net