Trường : THPT TX Phước Long
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 20/08/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Nghị Lê Đình Nghị Nam  
2 Hương-Toán Nguyễn Thị Lan Hương Nam  
3 Việt-Toán Nguyễn Văn Việt Nam  
4 Mai Trương Mai Nam  
5 Khiêm Phạm Ngọc Khiêm Nam  
6 Vũ Thị Hải Hà Nam  
7 Vinh Lê Văn Vinh Nam  
8 Hùng Phan Nhân Hùng Nam  
9 Tuyến Hoàng Ngọc Tuyến Nam  
10 Hoa Lê Thị Hoa Nam  
11 Việt-Lý Hồ Anh Việt Nam  
12 Bạch Đỗ Thị Kiều Bạch Nam  
13 Anh Trần Phạm Ngọc Anh Nam  
14 Quang Nguyễn Minh Quang Nam  
15 Tuấn Phạm Hữu Tuấn Nam  
16 Hiệp Phạm Quang Hiệp Nam  
17 Vân-Lý Lê Thị Anh Vân Nam  
18 Hường Phạm Thị Thu Hường Nam  
19 Dương Phí Văn Dương Nam  
20 Đường Huỳnh Văn Đường Nam  
21 Tuân Phạm Huy Tuân Nam  
22 Tiến-Lý Lý Trọng Tiến Nam  
23 Nga Bùi Văn Nga Nam  
24 Khước Dương Trung Khước Nam  
25 Oánh Phạm Trọng Oánh Nam  
26 Thanh Quách Thị Thanh Nam  
27 Hoàng Phan Xuân Hoàng Nam  
28 Hồng Nguyễn Thi Thu Hồng Nam  
29 Việt-Sinh Nguyễn Văn Việt Nam  
30 Hà-Sinh Phan Thị Thu Hà Nam  
31 Phim Ngô Thị Phim Nam  
32 Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nam  
33 Minh-CN Nguyễn Thị Minh Nam  
34 Phượng Nguyễn Thị Phượng Nam  
35 Đồng Phan Thị Long Đồng Nam  
36 Hà-Tin Bùi Thị Thu Hà Nam  
37 Luyến Trần Thị Luyến Nam  
38 Trang Phan Thị Đoan Trang Nam  
39 Hưng Nội Quốc Hưng Nam  
40 Hải Phan Thành Hải Nam  
41 Dung-Văn Trần Thị Thanh Dung Nam  
42 Quyên Lại Thị Quyên Nam  
43 Bình-Văn Trịnh Thị Bình Nam  
44 Phúc Mai Hồng Phúc Nam  
45 Thảo-Văn Nguyễn Thị Thảo Nam  
46 Tươi Lê Thị Tươi Nam  
47 Trâm Lê Thị Trâm Nam  
48 Hương-Văn Nguyễn Thị Kim Hương Nam  
49 Phan Thị Mơ Nam  
50 Phương Trần Thị Phương Nam  
51 Tiến Lương Văn Tiến Nam  
52 Huyền Nguyễn Thị Huyền Nam  
53 Bình-Sử Lâm Thanh Bình Nam  
54 Thắm Bùi Thị Thắm Nam  
55 Đức Nguyễn Văn Đức Nam  
56 Minh-Sử Nguyễn Thị Minh Nam  
57 Trung Nguyễn Thành Trung Nam  
58 Ly Nguyễn Thị Khánh Ly Nam  
59 Tùng Lê Thị Tùng Nam  
60 Tuyến-Địa Nguyễn Thị Ngọc Tuyến Nam  
61 Na Võ Thị Na Nam  
62 Đào Trần Thị Đào Nam  
63 Lâm Võ Thị Hà Lâm Nam  
64 Nhi Ngô Thị Hoài Nhi Nam  
65 Minh-Anh Nguyễn Nhật Minh Nam  
66 Hương-Anh Trần Thị Thanh Hương Nam  
67 Vân-Anh Nguyễn Thị Vân Nam  
68 Lành Trần Văn Lành Nam  
69 Nhung Phan Thị Tuyết Nhung Nam  
70 Long Lê Quang Long Nam  
71 Trần Văn Tú Nam  
72 Dung-Td Nguyễn Thị Dung Nam  
73 Trung-Td Nguyễn Thế Trung Nam  
74 Bảo Phạm Phương Bảo Nam  
75 Tuệ Dương Trí Tuệ Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 17-08-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net