TRƯỜNG THPT TX Phước Long
                             Hoc kỳ I - Năm học 2018-2019
                             TKB có tác dụng từ: 24/09/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT TX PHƯỚC LONG

STT Mã giáo viên Họ tên Kiêm nhiệm Địa chỉ
1 Nghị Lê Đình Nghị TT  denligh@yahoo.com
2 Hương-Toán Nguyễn Thị Lan Hương TP  lanhuong.sp2010@gmail.com
3 Việt-Toán Nguyễn Văn Việt GV  nguyenvanviettoan@gmail.com
4 Mai Trương Mai GV  truongmaimai123@gmail.com
5 Khiêm Phạm Ngọc Khiêm GV  phamngockhiem67@gmai.com
6 Vũ Thị Hải Hà GV  viethapl@yahoo.com.vn
7 Vinh Lê Văn Vinh GV  vivia08@gmail.com
8 Hùng Phan Nhân Hùng GV  phannhanhung@gmail.com
9 Tuyến Hoàng Ngọc Tuyến GV  hoangtuyenth86@gmail.com
10 Hoa Lê Thị Hoa GV  hoanghieu542014@gmail.com
11 Việt-Lý Hồ Anh Việt TT  viethapl@yahoo.com.vn
12 Bạch Đỗ Thị Kiều Bạch TP  kieubachpl@gmail.com
13 Anh Trần Phạm Ngọc Anh GV  tpngocanh@gmail.com
14 Quang Nguyễn Minh Quang GV  nguyenminhquangvlk28@gmail.com
15 Tuấn Phạm Hữu Tuấn GV  phamhuutuan1982@yahoo.com
16 Hiệp Phạm Quang Hiệp GV  phamquanghiep39@yahoo.com.vn
17 Vân-Lý Lê Thị Anh Vân GV  luongtienpl@gmail.com
18 Hường Phạm Thị Thu Hường GV  thuhuongp0@gmail.com
19 Dương Phí Văn Dương GV  duong030579@gmail.com
20 Đường Huỳnh Văn Đường PHT  huynhvanduong@thptphuoclong.edu.vn
21 Tuân Phạm Huy Tuân PHT  tuansp2000@gmail.com
22 Tiến-Lý Lý Trọng Tiến GV  lytrongtienpl@gmail.com
23 Nga Bùi Văn Nga TT  buivanngaphuoclong@gmail.com
24 Khước Dương Trung Khước TP  duongtrungkhuoc@gmail.com
25 Oánh Phạm Trọng Oánh GV  oanhphampl@gmail.com
26 Thanh Quách Thị Thanh GV  quachthanhpl1980@gmail.com
27 Hoàng Phan Xuân Hoàng GV  xuanhoangpl@gmail.com
28 Hồng Nguyễn Thi Thu Hồng GV  nguyenthithuhongpl@gmail.com
29 Việt-Sinh Nguyễn Văn Việt TT  vietcucpl@gmail.com
30 Hà-Sinh Phan Thị Thu Hà TP  haphanpl@gmail.com
31 Phim Ngô Thị Phim GV  thanhphim1984@gmail.com
32 Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh GV  hanhnguyen88pl@gmail.com
33 Minh-CN Nguyễn Thị Minh GV  
34 Phượng Nguyễn Thị Phượng GV  nguyenphuong@gmail.com
35 Đồng Phan Thị Long Đồng TT  donglongphan719779@gmail.com
36 Hà-Tin Bùi Thị Thu Hà TP  garu201287@gmail.com
37 Luyến Trần Thị Luyến GV  luyenpl.k2@gmail.com
38 Trang Phan Thị Đoan Trang GV  doantrangdalat@gmail.com
39 Hưng Nội Quốc Hưng GV  nqhung@thptphuoclong.edu.vn
40 Hải Phan Thành Hải TT  phanthanhhaipl@gmail.com
41 Dung-Văn Trần Thị Thanh Dung TP   tttdungpl@gmail.com
42 Quyên Lại Thị Quyên GV  
43 Bình-Văn Trịnh Thị Bình GV  
44 Phúc Mai Hồng Phúc GV   maihongphucpl@gmail.com
45 Thảo-Văn Nguyễn Thị Thảo GV  
46 Tươi Lê Thị Tươi GV   letuoiphuoclong@gmail.com
47 Trâm Lê Thị Trâm GV  lethitram1980@gmail.com
48 Hương-Văn Nguyễn Thị Kim Hương GV   kimhuongnguyenpl@gmail.com
49 Phan Thị Mơ GV   mophi2511@gmail.com
50 Phương Trần Thị Phương GV  
51 Tiến Lương Văn Tiến TT  luongtienpl@gmail.com
52 Huyền Nguyễn Thị Huyền TP  nthuyensu@gmail.com
53 Bình-Sử Lâm Thanh Bình PHT  ltbinhthptphuoclong.edu.vn
54 Thắm Bùi Thị Thắm GV  bttham75@gmail.com
55 Đức Nguyễn Văn Đức GV  ducnguyen_84yahoo.com
56 Minh-Sử Nguyễn Thị Minh GV  ntminh_83yahoo.com
57 Trung Nguyễn Thành Trung TT  thanhtrungthpttxpl@gmail.com
58 Ly Nguyễn Thị Khánh Ly TP  khanhlypl2014@gmail.com
59 Tùng Lê Thị Tùng GV  
60 Tuyến-Địa Nguyễn Thị Ngọc Tuyến GV  ntntuyen85@gmail.com
61 Na Võ Thị Na GV  thangna8284@gmail.com
62 Đào Trần Thị Đào GV  tranthidao2408@gmail.com
63 Lâm Võ Thị Hà Lâm TT  vothihalam@gmail.com
64 Nhi Ngô Thị Hoài Nhi TP  hoainhi1983hl@yahoo.com
65 Minh-Anh Nguyễn Nhật Minh GV  minh.0943651485@gmail.com
66 Hương-Anh Trần Thị Thanh Hương GV  Thien1274@gmail.com
67 Vân-Anh Nguyễn Thị Vân GV  thaovan3787@gmail.com
68 Lành Trần Văn Lành GV  mrlanh12345@gmail.com
69 Nhung Phan Thị Tuyết Nhung GV  phantuyetnhung1210@gmail.com
70 Long Lê Quang Long TT  
71 Trần Văn Tú TP  
72 Dung-Td Nguyễn Thị Dung GV  
73 Trung-Td Nguyễn Thế Trung GV  
74 Bảo Phạm Phương Bảo GV  
75 Tuệ Dương Trí Tuệ GV  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 04-09-2018

TKB của mình đẹp thì có nghĩa là TKB của người khác sẽ xấu đi.....cung nhau chia sẻ