Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Vinh Lê Văn Vinh Nam  
2 Việt Nguyễn Văn Việt Nam  
3 Mai Trương Mai Nam  
4 Khiêm Phạm Ngọc Khiêm Nam  
5 Vũ Thị Hải Hà Nữ  
6 Nghị Lê Đình Nghị Nam  
7 Hương Nguyễn Thị Lan Hương Nữ  
8 Hùng Phan Nhân Hùng Nam  
9 Tuyến Hoàng Ngọc Tuyến Nữ  
10 Hoa Lê Thị Hoa Nữ  
11 Việt-lí Hồ Anh Việt Nam  
12 Anh Trần Phạm Ngọc Anh Nam  
13 Bạch Đỗ Thị Kiều Bạch Nữ  
14 Quang Nguyễn Minh Quang Nam  
15 Thức Nguyễn Văn Thức Nam  
16 Tuấn Phạm Hữu Tuấn Nam  
17 Hiệp Phạm Quang Hiệp Nam  
18 Vân Lê Thị Anh Vân Nữ  
19 Hường Phạm Thị Thu Hường Nữ  
20 Dương Phí Văn Dương Nam  
21 Đường Huỳnh Văn Đường Nam  
22 Tuân Phạm Huy Tuân Nam  
23 Nga Bùi Văn Nga Nam  
24 Oánh Phạm Trọng Oánh Nam  
25 Khước Dương Trung Khước Nam  
26 Thanh Quách Thị Thanh Nam  
27 Hoàng Phan Xuân Hoàng Nam  
28 Hông Nguyễn Thị Thu Hông Nữ  
29 Việt-Sinh Nguyễn Văn Việt Nam  
30 Hà-Sinh Phan Thị Thu Hà Nữ  
31 Phim Ngô Thị Phim Nữ  
32 Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ  
33 Minh Nguyễn Thị Minh Nữ  
34 Phượng Nguyễn Thị Phượng Nữ  
35 Đồng Phan Thị Long Đồng Nữ  
36 Luyến Trần Thị Luyến Nữ  
37 Trang Phan Thị Đoan Trang Nữ  
38 Hưng Nội Quốc Hưng Nam  
39 Hải Phan Thanh Hải Nam  
40 Dung Trần Thị Thanh Dung Nữ  
41 Quyên Lại Thị Quyên Nữ  
42 Phúc Mai Hồng Phúc Nam  
43 Thảo Nguyễn Thị Thảo Nam  
44 Tươi Lê Thị Tươi Nữ  
45 Trâm Lê Thị Trâm Nữ  
46 Hương-V Nguyễn Thị Kim Hương Nữ  
47 Phan Thị Mơ Nữ  
48 Phương Trần Thị Phương Nữ  
49 Binh Lâm Thanh Binh Nam  
50 Tiến Lương Văn Tiến Nam  
51 Huyền Nguyễn Thị Huyền Nữ  
52 Thắm Bùi Thị Thắm Nữ  
53 Đức Nguyễn Văn Đức Nam  
54 Minh-Sử Nguyễn Thị Minh Nữ  
55 Trung Nguyễn Thanh Trung Nam  
56 Ly Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ  
57 Tùng Lê Thị Tùng Nữ  
58 Tuyến-Địa Nguyễn Thị Ngọc Tuyến Nữ  
59 Na Võ Thị Na Nữ  
60 Lâm Võ Thị Hà Lâm Nữ  
61 Nhung Phan Thị Tuyết Nhung Nữ  
62 Minh-AV Nguyễn Nhật Minh Nữ  
63 Vân-AV Nguyễn Thị Vân Nữ  
64 Nhi Ngô Thị Hoài Nhi Nữ  
65 Hương-AV Trần Thị Thanh Hương Nữ  
66 Lành Trần Văn Lành Nam  
67 Bình-Văn Trịnh Thị Bình Nam  
68 Đào Trần Thị Đào Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net