Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/12/2017

DANH SÁCH PHÒNG

STT Mã phòng Tên phòng Kiểu phòng Ghi chú
1 01 10TN1 Bộ môn  
2 02 10TN2 Bộ môn  
3 03 10TN3 Bộ môn  
4 04 10A1 Bộ môn  
5 05 10A2 Bộ môn  
6 06 10A3 Bộ môn  
7 07 10A4 Bộ môn  
8 08 10A5 Bộ môn  
9 09 10A6 Bộ môn  
10 10 10A7 Bộ môn  
11 11 11TN1 Bộ môn  
12 12 11TN2 Bộ môn  
13 13 11TN3 Bộ môn  
14 14 11A1 Bộ môn  
15 15 11A2 Bộ môn  
16 16 11A3 Bộ môn  
17 17 11C1 Bộ môn  
18 18 11C2 Bộ môn  
19 19 11D Bộ môn  
20 20 12TN1 Bộ môn  
21 21 12TN2 Bộ môn  
22 22 12TN3 Bộ môn  
23 23 12A1 Bộ môn  
24 24 12A2 Bộ môn  
25 25 12A3 Bộ môn  
26 26 12C1 Bộ môn  
27 27 12C2 Bộ môn  
28 28 12D Bộ môn  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 01-12-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net