Trường : THPT TX Phước Long
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 20/08/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12NC1 GDQP(1), Thể dục(2) 3
12NC2 GDQP(1), Thể dục(2) 3
12NC3 GDQP(1), Thể dục(2) 3
12A1 GDQP(1), Thể dục(2) 3
12A2 GDQP(1), Thể dục(2) 3
12A3 GDQP(1), Thể dục(2) 3
12C1 GDQP(1), Thể dục(2) 3
12C2 GDQP(1), Thể dục(2) 3
12D GDQP(1), Thể dục(2) 3
11NC1 GDQP(1), Thể dục(2) 3
11NC2 GDQP(1), Thể dục(2) 3
11NC3 GDQP(1), Thể dục(2) 3
11A1 GDQP(1), Thể dục(2) 3
11A2 GDQP(1), Thể dục(2) 3
11A3 GDQP(1), Thể dục(2) 3
11A4 GDQP(1), Thể dục(2) 3
11A5 GDQP(1), Thể dục(2) 3
11C GDQP(1), Thể dục(2) 3
10NC1 GDQP(1), Thể dục(2) 3
10NC2 GDQP(1), Thể dục(2) 3
10NC3 GDQP(1), Thể dục(2) 3
10A1 GDQP(1), Thể dục(2) 3
10A2 GDQP(1), Thể dục(2) 3
10A3 GDQP(1), Thể dục(2) 3
10A4 GDQP(1), Thể dục(2) 3
10A5 GDQP(1), Thể dục(2) 3
10A6 GDQP(1), Thể dục(2) 3
10A7 GDQP(1), Thể dục(2) 3

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 17-08-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net