Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10A1 0
10A2 0
10A3 0
10A4 0
10A5 0
10A6 0
10A7 0
10TN1 0
10TN2 0
10TN3 0
11A1 0
11A2 0
11A3 0
11C1 0
11C2 0
11D 0
11TN1 0
11TN2 0
11TN3 0
12A1 Toán(5), Vật lý(5), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(6), Ngoại ngữ(4) 28
12A2 Toán(5), Vật lý(5), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(6), Ngoại ngữ(4) 28
12A3 Toán(5), Vật lý(5), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(6), Ngoại ngữ(4) 28
12C1 Toán(5), Văn học(6), Lịch sử(4), Địa lí(4), GDCD(5), Ngoại ngữ(4) 28
12C2 Toán(5), Văn học(6), Lịch sử(4), Địa lí(4), GDCD(5), Ngoại ngữ(4) 28
12D Toán(5), Văn học(6), Lịch sử(4), Địa lí(4), GDCD(5), Ngoại ngữ(4) 28
12TN1 Toán(5), Vật lý(5), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(6), Ngoại ngữ(4) 28
12TN2 Toán(5), Vật lý(5), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(6), Ngoại ngữ(4) 28
12TN3 Toán(5), Vật lý(5), Sinh học(4), Hóa học(4), Văn học(6), Ngoại ngữ(4) 28

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net