Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Lê Văn Vinh 0 0
Nguyễn Văn Việt Toán 12TN3(5), 12TN3(5) 10 10
Trương Mai Toán 12C2(5), 12C2(5) 10 10
Phạm Ngọc Khiêm 0 0
Vũ Thị Hải Hà 0 0
Lê Đình Nghị Toán 12D(5), 12TN1(5), 12TN2(5), 12D(5), 12TN1(5), 12TN2(5) 30 30
Nguyễn Thị Lan Hương 0 0
Phan Nhân Hùng Toán 12A1(5), 12C1(5), 12A1(5), 12C1(5) 20 20
Hoàng Ngọc Tuyến 0 0
Lê Thị Hoa Toán 12A2(5), 12A3(5), 12A2(5), 12A3(5) 20 20
Hồ Anh Việt Vật lý 12TN1(5), 12TN2(5), 12TN1(3), 12TN2(3) 16 16
Trần Phạm Ngọc Anh Vật lý 12TN3(5), 12TN3(3) 8 8
Đỗ Thị Kiều Bạch Vật lý 12A1(5), 12A1(3), 12C2(3), 12D(3) 14 14
Nguyễn Minh Quang 0 0
Nguyễn Văn Thức 0 0
Phạm Hữu Tuấn Vật lý 12A2(5), 12A2(3), 12C1(3) 11 11
Phạm Quang Hiệp 0 0
Lê Thị Anh Vân 0 0
Phạm Thị Thu Hường 0 0
Phí Văn Dương 0 0
Huỳnh Văn Đường Vật lý 12A3(5), 12A3(3) 8 8
Phạm Huy Tuân 0 0
Bùi Văn Nga 0 0
Phạm Trọng Oánh 0 0
Dương Trung Khước Hóa học 12TN1(4), 12TN2(4), 12TN1(3), 12TN2(3) 14 14
Quách Thị Thanh Hóa học 12A2(4), 12A2(3), 12D(3) 10 10
Phan Xuân Hoàng Hóa học 12A3(4), 12TN3(4), 12A3(3), 12C2(3), 12TN3(3) 17 17
Nguyễn Thị Thu Hông Hóa học 12A1(4), 12A1(3), 12C1(3) 10 10
Nguyễn Văn Việt Sinh học 12A2(4), 12A3(4), 12A2(2), 12A3(2) 12 12
Phan Thị Thu Hà 0 0
Ngô Thị Phim Sinh học 12TN1(4), 12TN2(4), 12TN3(4), 12C2(2), 12TN1(2), 12TN2(2), 12TN3(2) 20 20
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Sinh học 12A1(4), 12A1(2), 12C1(2), 12D(2) 10 10
Nguyễn Thị Minh 0 0
Nguyễn Thị Phượng 0 0
Phan Thị Long Đồng 0 0
Trần Thị Luyến 0 0
Phan Thị Đoan Trang 0 0
Nội Quốc Hưng 0 0
Phan Thanh Hải Văn học 12A2(6), 12D(6), 12TN2(6), 12A2(4), 12D(4), 12TN2(4) 30 30
Trần Thị Thanh Dung Văn học 12C1(6), 12C2(6), 12TN3(6), 12C1(4), 12C2(4), 12TN3(4) 30 30
Lại Thị Quyên 0 0
Mai Hồng Phúc 0 0
Nguyễn Thị Thảo 0 0
Lê Thị Tươi 0 0
Lê Thị Trâm Văn học 12A1(6), 12A3(6), 12TN1(6), 12A1(4), 12A3(4), 12TN1(4) 30 30
Nguyễn Thị Kim Hương 0 0
Phan Thị Mơ 0 0
Trần Thị Phương 0 0
Lâm Thanh Binh 0 0
Lương Văn Tiến 0 0
Nguyễn Thị Huyền Lịch sử 12TN1(3), 12TN3(3) 6 6
Bùi Thị Thắm Lịch sử 12A1(3), 12A3(3), 12TN2(3) 9 9
Nguyễn Văn Đức Lịch sử 12C2(4), 12C2(3) 7 7
Nguyễn Thị Minh Lịch sử 12C1(4), 12D(4), 12A2(3), 12C1(3), 12D(3) 17 17
Nguyễn Thanh Trung 0 0
Nguyễn Thị Khánh Ly Địa lí 12C2(4), 12D(4), 12A1(3), 12C2(3), 12D(3), 12TN3(3) 20 20
Lê Thị Tùng Địa lí 12C1(4), 12A2(3), 12A3(3), 12C1(3), 12TN1(3), 12TN2(3) 19 19
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến 0 0
Võ Thị Na GDCD 12C1(5), 12C2(5), 12D(5) 15 15
Võ Thị Hà Lâm Ngoại ngữ 12A3(4), 12C2(4), 12TN1(4), 12A3(4), 12C2(4), 12TN1(4) 24 24
Phan Thị Tuyết Nhung 0 0
Nguyễn Nhật Minh Ngoại ngữ 12A1(4), 12A2(4), 12TN3(4), 12A1(4), 12A2(4), 12TN3(4) 24 24
Nguyễn Thị Vân 0 0
Ngô Thị Hoài Nhi Ngoại ngữ 12C1(4), 12D(4), 12TN2(4), 12C1(4), 12D(4), 12TN2(4) 24 24
Trần Thị Thanh Hương 0 0
Trần Văn Lành 0 0
Trịnh Thị Bình 0 0
Trần Thị Đào 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net