Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Lê Văn Vinh 0 0
Nguyễn Văn Việt Toán 12TN3(5) 5 5
Trương Mai Toán 12C2(5) 5 5
Phạm Ngọc Khiêm 0 0
Vũ Thị Hải Hà 0 0
Lê Đình Nghị Toán 12D(5), 12TN1(5), 12TN2(5) 15 15
Nguyễn Thị Lan Hương 0 0
Phan Nhân Hùng Toán 12A1(5), 12C1(5) 10 10
Hoàng Ngọc Tuyến 0 0
Lê Thị Hoa Toán 12A2(5), 12A3(5) 10 10
Hồ Anh Việt Vật lý 12TN1(3), 12TN2(3) 6 6
Trần Phạm Ngọc Anh Vật lý 12TN3(3) 3 3
Đỗ Thị Kiều Bạch Vật lý 12A1(3), 12C2(3), 12D(3) 9 9
Nguyễn Minh Quang 0 0
Nguyễn Văn Thức 0 0
Phạm Hữu Tuấn Vật lý 12A2(3), 12C1(3) 6 6
Phạm Quang Hiệp 0 0
Lê Thị Anh Vân 0 0
Phạm Thị Thu Hường 0 0
Phí Văn Dương 0 0
Huỳnh Văn Đường Vật lý 12A3(3) 3 3
Phạm Huy Tuân 0 0
Bùi Văn Nga 0 0
Phạm Trọng Oánh 0 0
Dương Trung Khước Hóa học 12TN1(3), 12TN2(3) 6 6
Quách Thị Thanh Hóa học 12A2(3), 12D(3) 6 6
Phan Xuân Hoàng Hóa học 12A3(3), 12C2(3), 12TN3(3) 9 9
Nguyễn Thị Thu Hông Hóa học 12A1(3), 12C1(3) 6 6
Nguyễn Văn Việt Sinh học 12A2(2), 12A3(2) 4 4
Phan Thị Thu Hà 0 0
Ngô Thị Phim Sinh học 12C2(2), 12TN1(2), 12TN2(2), 12TN3(2) 8 8
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Sinh học 12A1(2), 12C1(2), 12D(2) 6 6
Nguyễn Thị Minh 0 0
Nguyễn Thị Phượng 0 0
Phan Thị Long Đồng 0 0
Trần Thị Luyến 0 0
Phan Thị Đoan Trang 0 0
Nội Quốc Hưng 0 0
Phan Thanh Hải Văn học 12A2(4), 12D(4), 12TN2(4) 12 12
Trần Thị Thanh Dung Văn học 12C1(4), 12C2(4), 12TN3(4) 12 12
Lại Thị Quyên 0 0
Mai Hồng Phúc 0 0
Nguyễn Thị Thảo 0 0
Lê Thị Tươi 0 0
Lê Thị Trâm Văn học 12A1(4), 12A3(4), 12TN1(4) 12 12
Nguyễn Thị Kim Hương 0 0
Phan Thị Mơ 0 0
Trần Thị Phương 0 0
Lâm Thanh Binh 0 0
Lương Văn Tiến 0 0
Nguyễn Thị Huyền Lịch sử 12TN1(3), 12TN3(3) 6 6
Bùi Thị Thắm Lịch sử 12A1(3), 12A3(3), 12TN2(3) 9 9
Nguyễn Văn Đức Lịch sử 12C2(3) 3 3
Nguyễn Thị Minh Lịch sử 12A2(3), 12C1(3), 12D(3) 9 9
Nguyễn Thanh Trung 0 0
Nguyễn Thị Khánh Ly Địa lí 12A1(3), 12C2(3), 12D(3), 12TN3(3) 12 12
Lê Thị Tùng Địa lí 12A2(3), 12A3(3), 12C1(3), 12TN1(3), 12TN2(3) 15 15
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến 0 0
Võ Thị Na 0 0
Võ Thị Hà Lâm Ngoại ngữ 12A3(4), 12C2(4), 12TN1(4) 12 12
Phan Thị Tuyết Nhung 0 0
Nguyễn Nhật Minh Ngoại ngữ 12A1(4), 12A2(4), 12TN3(4) 12 12
Nguyễn Thị Vân 0 0
Ngô Thị Hoài Nhi Ngoại ngữ 12C1(4), 12D(4), 12TN2(4) 12 12
Trần Thị Thanh Hương 0 0
Trần Văn Lành 0 0
Trịnh Thị Bình 0 0
Trần Thị Đào 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net