Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 05/12/2017

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Trần Phạm Ngọc Anh Vật lý 10TN1(3), 10TN2(3), 10TN3(3), 12TN3(3) 12 12
Lâm Thanh Binh Lịch sử 11A1(3) 3 3
Trịnh Thị Bình 0 0
Đỗ Thị Kiều Bạch Vật lý 12A1(3), 12C2(3), 12D(3) 9 9
Phạm Phương Bảo 0 0
Nguyễn Thị Dung 0 0
Trần Thị Thanh Dung Văn học 12C1(4), 12C2(4), 12TN3(4) 12 12
Nguyễn Văn Dũng 0 0
Phí Văn Dương Vật lý 10A2(3), 10A3(3), 10A4(3), 10A5(3) 12 12
Phạm Quang Hiệp Vật lý 10A6(3), 11C1(3), 11C2(3) 9 9
Lê Thị Hoa Toán 11A1(4), 12A2(5), 12A3(5) 14 14
Phan Xuân Hoàng Hóa học 10A7(3), 10TN3(3), 12A3(3), 12C2(3), 12TN3(3) 15 15
Trần Thị Thu Huyền 0 0
Nguyễn Thị Huyền Lịch sử 11C1(3), 11D(3), 11TN1(3), 12TN1(3), 12TN3(3) 15 15
Bùi Thu Hà 0 0
Vũ Thị Hải Hà Toán 10TN1(4), 10TN3(4) 8 8
Phan Thị Thu Hà Sinh học 11A2(2), 11A3(2), 11D(2), 11TN1(2), 11TN2(2), 11TN3(2) 12 12
Phan Nhân Hùng Toán 11A2(4), 12A1(5), 12C1(5) 14 14
Nội Quốc Hưng 0 0
Trần Thị Thanh Hương Ngoại ngữ 10A7(4), 10TN2(4), 11A1(4), 11C2(4) 16 16
Nguyễn Thị Lan Hương Toán 10TN2(4), 11TN1(4), 11TN2(4) 12 12
Nguyễn Thị Kim Hương Văn học 11A1(4), 11TN2(4), 11TN3(4) 12 12
Phạm Thị Thu Hường Vật lý 11D(3), 11TN1(3), 11TN2(3), 12TN2(3) 12 12
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Sinh học 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10TN3(2), 12A1(2), 12C1(2), 12D(2) 14 14
Phạm Thành Hải Văn học 12A2(4), 12D(4), 12TN2(4) 12 12
Nguyễn thị Thu Hồng Hóa học 10A1(3), 10A2(3), 10A3(3), 10TN2(3), 12A1(3), 12C1(3) 18 18
Phạm Ngọc Khiêm Toán 10A7(4), 11A3(4), 11C1(4) 12 12
Dương Trung Khước Hóa học 11A3(3), 11C2(3), 11D(3), 12TN1(3), 12TN2(3) 15 15
Lê Quang Long 0 0
Trần Thị Luyến 0 0
Nguyễn Thị Khánh Ly Địa lí 12A1(3), 12C2(3), 12D(3), 12TN3(3) 12 12
Trần Văn Lành Ngoại ngữ 10A2(4), 10A3(4), 10TN3(4), 11TN2(4) 16 16
Võ Thị Hà Lâm Ngoại ngữ 11D(4), 12A3(4), 12C2(4), 12TN1(4) 16 16
Trương Mai Toán 10A2(4), 10A3(4), 12C2(5) 13 13
Nguyễn Nhật Minh Ngoại ngữ 10A4(4), 10A6(3), 12A1(4), 12A2(4), 12TN3(4) 19 19
Ngô Thị Hoài Nhi Ngoại ngữ 10TN1(4), 12C1(4), 12D(4), 12TN2(4) 16 16
Nguyễn Thị Minh 0 0
Nguyễn Thị Minh Lịch sử 11A2(3), 11A3(3), 11TN2(3), 11TN3(3), 12A2(3), 12C1(3), 12D(3) 21 21
Phan Thị Mơ Văn học 11A2(4), 11C1(4), 11D(4) 12 12
Võ Thị Na GDCD 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12C1(2), 12C2(2), 12D(2), 12TN1(2), 12TN2(2), 12TN3(2) 18 18
Bùi Văn Nga Hóa học 10A4(3), 10A5(3), 10A6(3), 11TN1(3), 11TN3(3) 15 15
Lê Đình Nghị Toán 12D(5), 12TN1(5), 12TN2(5) 15 15
Phạm Thị Tuyết Nhung Ngoại ngữ 10A1(4), 10A5(4), 11C1(4), 11TN1(4) 16 16
Phạm Trọng Oánh Hóa học 10TN1(3) 3 3
Ngô Thanh Phim Sinh học 11A1(2), 12C2(2), 12TN1(2), 12TN2(2), 12TN3(2) 10 10
Mai Hồng Phúc Văn học 10A2(4) 4 4
Trần Thị Phương Văn học 10A4(4), 10A5(4), 10TN3(4) 12 12
Nguyễn Thị Phượng Sinh học 11C1(2), 11C2(2) 4 4
Nguyễn Minh Quang Vật lý 10A7(3) 3 3
Quách Thị Thanh Hóa học 11A1(3), 11A2(3), 11C1(3), 11TN2(3), 12A2(3), 12D(3) 18 18
Nguyễn Văn Thức 0 0
Lý Trọng Tiến 0 0
Phan Thị Đoan Trang 0 0
Lại Thị Quyên Văn học 11A3(4), 11C2(4), 11TN1(4) 12 12
Nguyễn Thị Thảo Văn học 10A3(4), 10A6(4), 10TN1(4) 12 12
Bùi Thị Thắm Lịch sử 12A1(3), 12TN2(3) 6 6
Lương Văn Tiến Lịch sử 11C2(3) 3 3
Nguyễn Thế Trung 0 0
Nguyễn Thanh Trung Địa lí 11C1(3), 11C2(3), 11TN2(3) 9 9
Lê Thị Trâm Văn học 12A1(4), 12A3(4), 12TN1(4) 12 12
Hoàng Thị Tuyến Toán 10A6(4), 11C2(4) 8 8
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến Địa lí 11A1(3), 11A2(3), 11A3(3), 11D(3), 11TN1(3), 11TN3(3) 18 18
Phạm Huy Tuân Vật lý 10A1(3) 3 3
Phạm Hữu Tuấn Vật lý 11TN3(3), 12A2(3), 12C1(3) 9 9
Dương Trí Tuệ 0 0
Lê Thị Tùng Địa lí 12A2(3), 12A3(3), 12C1(3), 12TN1(3), 12TN2(3) 15 15
Trần Văn Tú 0 0
Lê Thị Tươi Văn học 10A1(4), 10A7(4), 10TN2(4) 12 12
Lê Văn Vinh Toán 10A5(4), 11D(4), 11TN3(4) 12 12
Hồ Anh Việt Vật lý 12TN1(3) 3 3
Nguyễn Văn Việt Toán 10A1(4), 10A4(4), 12TN3(5) 13 13
Nguyễn Văn Việt Sinh học 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10TN1(2), 10TN2(2), 12A2(2), 12A3(2) 16 16
Lê Thị Anh Vân Vật lý 11A1(3), 11A2(3), 11A3(3) 9 9
Nguyễn Thị Vân Ngoại ngữ 11A2(4), 11A3(4), 11TN3(4) 12 12
Huỳnh văn Đường Vật lý 12A3(3) 3 3
Phạm Thị Long Đồng 0 0
Nguyễn Văn Đức Lịch sử 12A3(3), 12C2(3) 6 6

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 01-12-2017

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net