Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Lê Văn Vinh Toán 11D(4), 11TN2(4), 11TN3(4) 12 12
Nguyễn Văn Việt Toán 10A1(4), 10A4(4), 12TN3(5) 13 13
Trương Mai Toán 10A2(4), 10A3(4), 10A5(4), 12C2(5) 17 17
Phạm Ngọc Khiêm Toán 10A7(4), 11A3(4), 11C1(4) 12 12
Vũ Thị Hải Hà Toán 10TN1(4), 10TN3(4) 8 8
Lê Đình Nghị Toán 12D(5), 12TN1(5), 12TN2(5) 15 15
Nguyễn Thị Lan Hương Toán 10TN2(4), 11TN1(4) 8 8
Phan Nhân Hùng Toán 11A2(4), 12A1(5), 12C1(5) 14 14
Hoàng Ngọc Tuyến Toán 10A6(4), 11C2(4) 8 8
Lê Thị Hoa Toán 11A1(4), 12A2(5), 12A3(5) 14 14
Hồ Anh Việt Vật lý 12TN1(3), 12TN2(3) 6 6
Trần Phạm Ngọc Anh Vật lý 10TN1(3), 10TN2(3), 10TN3(3), 12TN3(3) 12 12
Đỗ Thị Kiều Bạch Vật lý 12A1(3), 12C2(3), 12D(3) 9 9
Nguyễn Minh Quang Vật lý 10A7(3) 3 3
Nguyễn Văn Thức 0 0
Phạm Hữu Tuấn Vật lý 11TN3(3), 12A2(3), 12C1(3) 9 9
Phạm Quang Hiệp Vật lý 10A6(3), 11C1(3), 11C2(3) 9 9
Lê Thị Anh Vân Vật lý 11A1(3), 11A2(3), 11A3(3) 9 9
Phạm Thị Thu Hường Vật lý 11D(3), 11TN1(3), 11TN2(3) 9 9
Phí Văn Dương Vật lý 10A2(3), 10A3(3), 10A4(3), 10A5(3) 12 12
Huỳnh Văn Đường Vật lý 12A3(3) 3 3
Phạm Huy Tuân Vật lý 10A1(3) 3 3
Bùi Văn Nga Hóa học 10A6(3), 11TN1(3), 11TN3(3) 9 9
Phạm Trọng Oánh Hóa học 10A3(3), 10A4(3), 10A5(3), 10TN1(3) 12 12
Dương Trung Khước Hóa học 11A3(3), 11C2(3), 11D(3), 12TN1(3), 12TN2(3) 15 15
Quách Thị Thanh Hóa học 11A1(3), 11A2(3), 11C1(3), 11TN2(3), 12A2(3), 12D(3) 18 18
Phan Xuân Hoàng Hóa học 10A7(3), 10TN3(3), 12A3(3), 12C2(3), 12TN3(3) 15 15
Nguyễn Thị Thu Hông Hóa học 10A1(3), 10A2(3), 10TN2(3), 12A1(3), 12C1(3) 15 15
Nguyễn Văn Việt Sinh học 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2), 10TN1(2), 10TN2(2), 12A2(2), 12A3(2) 16 16
Phan Thị Thu Hà Sinh học 11A2(2), 11A3(2), 11D(2), 11TN1(2), 11TN2(2), 11TN3(2) 12 12
Ngô Thị Phim Sinh học 11A1(2), 12C2(2), 12TN1(2), 12TN2(2), 12TN3(2) 10 10
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Sinh học 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10TN3(2), 12A1(2), 12C1(2), 12D(2) 14 14
Nguyễn Thị Minh 0 0
Nguyễn Thị Phượng Sinh học 11C1(2), 11C2(2) 4 4
Phan Thị Long Đồng 0 0
Trần Thị Luyến 0 0
Phan Thị Đoan Trang 0 0
Nội Quốc Hưng 0 0
Phan Thanh Hải Văn học 12A2(4), 12D(4), 12TN2(4) 12 12
Trần Thị Thanh Dung Văn học 12C1(4), 12C2(4), 12TN3(4) 12 12
Lại Thị Quyên Văn học 11A3(4), 11C2(4), 11TN1(4) 12 12
Mai Hồng Phúc Văn học 10A2(3) 3 3
Nguyễn Thị Thảo Văn học 10A3(3), 10TN1(3) 6 6
Lê Thị Tươi Văn học 10A1(3), 10A7(3), 10TN2(3) 9 9
Lê Thị Trâm Văn học 12A1(4), 12A3(4), 12TN1(4) 12 12
Nguyễn Thị Kim Hương Văn học 11A1(4), 11TN2(4), 11TN3(4) 12 12
Phan Thị Mơ Văn học 11A2(4), 11C1(4), 11D(4) 12 12
Trần Thị Phương Văn học 10A4(3), 10A5(3), 10TN3(3) 9 9
Lâm Thanh Binh Lịch sử 11A1(3) 3 3
Lương Văn Tiến Lịch sử 11C2(3), 11TN2(3), 11TN3(3) 9 9
Nguyễn Thị Huyền Lịch sử 11C1(3), 11D(3), 11TN1(3), 12TN1(3), 12TN3(3) 15 15
Bùi Thị Thắm Lịch sử 12A1(3), 12A3(3), 12TN2(3) 9 9
Nguyễn Văn Đức Lịch sử 12C2(3) 3 3
Nguyễn Thị Minh Lịch sử 11A2(3), 11A3(3), 12A2(3), 12C1(3), 12D(3) 15 15
Nguyễn Thanh Trung Địa lí 11C1(3), 11C2(3), 11TN2(3) 9 9
Nguyễn Thị Khánh Ly Địa lí 12A1(3), 12C2(3), 12D(3), 12TN3(3) 12 12
Lê Thị Tùng Địa lí 12A2(3), 12A3(3), 12C1(3), 12TN1(3), 12TN2(3) 15 15
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến Địa lí 11A1(3), 11A2(3), 11A3(3), 11D(3), 11TN1(3), 11TN3(3) 18 18
Võ Thị Na GDCD 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12C1(2), 12C2(2), 12D(2), 12TN1(2), 12TN2(2), 12TN3(2) 18 18
Võ Thị Hà Lâm Ngoại ngữ 11D(4), 12A3(4), 12C2(4), 12TN1(4) 16 16
Phan Thị Tuyết Nhung Ngoại ngữ 10A1(3), 10A5(3), 11C1(4), 11TN1(4) 14 14
Nguyễn Nhật Minh Ngoại ngữ 10A4(3), 12A1(4), 12A2(4), 12TN3(4) 15 15
Nguyễn Thị Vân Ngoại ngữ 10TN1(3), 11A2(4), 11A3(4), 11TN3(4) 15 15
Ngô Thị Hoài Nhi Ngoại ngữ 12C1(4), 12D(4), 12TN2(4) 12 12
Trần Thị Thanh Hương Ngoại ngữ 10A6(3), 10A7(3), 10TN2(3), 11A1(4), 11C2(4) 17 17
Trần Văn Lành Ngoại ngữ 10A2(3), 10A3(3), 10TN3(3), 11TN2(4) 13 13
Trịnh Thị Bình Văn học 10A6(3) 3 3

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 11-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net