Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Lê Văn Vinh 0 0
Nguyễn Văn Việt Toán 12TN3(5) 5 5
Trương Mai Toán 12C2(5) 5 5
Phạm Ngọc Khiêm 0 0
Vũ Thị Hải Hà 0 0
Lê Đình Nghị Toán 12D(5), 12TN1(5), 12TN2(5) 15 15
Nguyễn Thị Lan Hương 0 0
Phan Nhân Hùng Toán 12A1(5), 12C1(5) 10 10
Hoàng Ngọc Tuyến 0 0
Lê Thị Hoa Toán 12A2(5), 12A3(5) 10 10
Hồ Anh Việt Vật lý 12TN1(5), 12TN2(5) 10 10
Trần Phạm Ngọc Anh Vật lý 12TN3(5) 5 5
Đỗ Thị Kiều Bạch Vật lý 12A1(5) 5 5
Nguyễn Minh Quang 0 0
Nguyễn Văn Thức 0 0
Phạm Hữu Tuấn Vật lý 12A2(5) 5 5
Phạm Quang Hiệp 0 0
Lê Thị Anh Vân 0 0
Phạm Thị Thu Hường 0 0
Phí Văn Dương 0 0
Huỳnh Văn Đường Vật lý 12A3(5) 5 5
Phạm Huy Tuân 0 0
Bùi Văn Nga 0 0
Phạm Trọng Oánh 0 0
Dương Trung Khước Hóa học 12TN1(4), 12TN2(4) 8 8
Quách Thị Thanh Hóa học 12A2(4) 4 4
Phan Xuân Hoàng Hóa học 12A3(4), 12TN3(4) 8 8
Nguyễn Thị Thu Hông Hóa học 12A1(4) 4 4
Nguyễn Văn Việt Sinh học 12A2(4), 12A3(4) 8 8
Phan Thị Thu Hà 0 0
Ngô Thị Phim Sinh học 12TN1(4), 12TN2(4), 12TN3(4) 12 12
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Sinh học 12A1(4) 4 4
Nguyễn Thị Minh 0 0
Nguyễn Thị Phượng 0 0
Phan Thị Long Đồng 0 0
Trần Thị Luyến 0 0
Phan Thị Đoan Trang 0 0
Nội Quốc Hưng 0 0
Phan Thanh Hải Văn học 12A2(6), 12D(6), 12TN2(6) 18 18
Trần Thị Thanh Dung Văn học 12C1(6), 12C2(6), 12TN3(6) 18 18
Lại Thị Quyên 0 0
Mai Hồng Phúc 0 0
Nguyễn Thị Thảo 0 0
Lê Thị Tươi 0 0
Lê Thị Trâm Văn học 12A1(6), 12A3(6), 12TN1(6) 18 18
Nguyễn Thị Kim Hương 0 0
Phan Thị Mơ 0 0
Trần Thị Phương 0 0
Lâm Thanh Binh 0 0
Lương Văn Tiến 0 0
Nguyễn Thị Huyền 0 0
Bùi Thị Thắm 0 0
Nguyễn Văn Đức Lịch sử 12C2(4) 4 4
Nguyễn Thị Minh Lịch sử 12C1(4), 12D(4) 8 8
Nguyễn Thanh Trung 0 0
Nguyễn Thị Khánh Ly Địa lí 12C2(4), 12D(4) 8 8
Lê Thị Tùng Địa lí 12C1(4) 4 4
Nguyễn Thị Ngọc Tuyến 0 0
Võ Thị Na GDCD 12C1(5), 12C2(5), 12D(5) 15 15
Võ Thị Hà Lâm Ngoại ngữ 12A3(4), 12C2(4), 12TN1(4) 12 12
Phan Thị Tuyết Nhung 0 0
Nguyễn Nhật Minh Ngoại ngữ 12A1(4), 12A2(4), 12TN3(4) 12 12
Nguyễn Thị Vân 0 0
Ngô Thị Hoài Nhi Ngoại ngữ 12C1(4), 12D(4), 12TN2(4) 12 12
Trần Thị Thanh Hương 0 0
Trần Văn Lành 0 0
Trịnh Thị Bình 0 0
Trần Thị Đào 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net