Trường : THPT TX Phước Long
Học kỳ 2, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 15/04/2019

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12NC1 50 1 12NC1 50
2 12NC2 50 2 12NC2 50
3 12NC3 50 3 12NC3 50
4 12A1 50 4 12A1 50
5 12A2 50 5 12A2 50
6 12A3 50 6 12A3 50
7 12C1 50 7 12C1 50
8 12C2 50 8 12C2 50
9 12D 50 9 12D 50
10 11NC1 50 10 11NC1 50
11 11NC2 50 11 11NC2 50
12 11NC3 50 12 11NC3 50
13 11A1 50 13 11A1 50
14 11A2 50 14 11A2 50
15 11A3 50 15 11A3 50
16 11A4 50 16 11A4 50
17 11A5 50 17 11A5 50
18 11C 50 18 11C 50
19 10NC1 50 19 10NC1 50
20 10NC2 50 20 10NC2 50
21 10NC3 50 21 10NC3 50
22 10A1 50 22 10A1 50
23 10A2 50 23 10A2 50
24 10A3 50 24 10A3 50
25 10A4 50 25 10A4 50
26 10A5 50 26 10A5 50
27 10A6 50 27 10A6 50
28 10A7 50 28 10A7 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 11-04-2019

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net