Trường : THPT TX PHƯỚC LONG
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1 10A1 50
2 10A2 50 2 10A2 50
3 10A3 50 3 10A3 50
4 10A4 50 4 10A4 50
5 10A5 50 5 10A5 50
6 10A6 50 6 10A6 50
7 10A7 50 7 10A7 50
8 10TN1 50 8 10TN1 50
9 10TN2 50 9 10TN2 50
10 10TN3 50 10 10TN3 50
11 11A1 50 11 11A1 50
12 11A2 50 12 11A2 50
13 11A3 50 13 11A3 50
14 11C1 50 14 11C1 50
15 11C2 50 15 11C2 50
16 11D 50 16 11D 50
17 11TN1 50 17 11TN1 50
18 11TN2 50 18 11TN2 50
19 11TN3 50 19 11TN3 50
20 12A1 50 20 12A1 50
21 12A2 50 21 12A2 50
22 12A3 50 22 12A3 50
23 12C1 50 23 12C1 50
24 12C2 50 24 12C2 50
25 12D 50 25 12D 50
26 12TN1 50 26 12TN1 50
27 12TN2 50 27 12TN2 50
28 12TN3 50 28 12TN3 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 9.0 on 02-05-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net