Ban giám hiệu trường THPT TX Phước Long

Hiệu trưởng
Họ tên Nguyễn Văn Vẫn Ảnh
Ngày sinh 03/02/1975
Giới tính Nam
Đảng viên Đã vào đảng
Quê quán Bình Định
Chỗ ở hiện tại  
Điện thoai 0988153677
Email  
Chuyên môn ĐHSP Vật Lý
Quá trình công tác Hiệu trưởng từ năm tháng 10/2019 đến nay
 

 
Hiệu phó 
Họ tên Huỳnh Văn Đường Ảnh
Ngày sinh 01/05/1976
Giới tính Nam
Đảng viên Đã vào đảng
Quê quán Bình Định
Chỗ ở hiện tại P. Long Thủy - TX.Phước Long, Bình Phước
Điện thoai 01889 166 368
Email hvduong@thptphuoclong.edu.vn
Quê quán Bình Định
Chuyên môn ĐHSP Lý
Quá trình công tác Phó hiệu trưởng từ năm 2011 đến nay

Hiệu phó 
Họ tên Lâm Thanh Bình Ảnh
Ngày sinh 15/09/1976
Giới tính Nam
Đảng viên Đã vào đảng
Quê quán Quảng Ngãi
Chỗ ở hiện tại P. Long Thủy - TX.Phước Long, Bình Phước
Điện thoai 0933 113 626
Email ltbinh@thptphuoclong.edu.vn
Chuyên môn ĐHSP Lịch Sử
Quá trình công tác Phó hiệu trưởng từ năm 2011 đến nay


Hiệu phó 
Họ tên Phạm Huy Tuân Ảnh
Ngày sinh 14/05/1981
Giới tính Nam
Đảng viên Đã vào đảng
Quê quán  
Chỗ ở hiện tại P. Long Thủy - TX.Phước Long, Bình Phước
Điện thoai 0389 89 79 89
Email  
Chuyên môn ĐHSP Vật Lý
Quá trình công tác Phó hiệu trưởng từ năm 2011 đến nay