KẾ HOẠCH THAM GIA “HỘI TRẠI TÒNG QUÂN” THỊ XÃ PHƯỚC LONG NĂM 2018

KẾ HOẠCH THAM GIA “HỘI TRẠI TÒNG QUÂN” THỊ XÃ PHƯỚC LONG NĂM 2018
THỊ ĐOÀN PHƯỚC LONG                                             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TX. PHƯỚC LONG   
          Số  15 – KH/ ĐT                                            Phước Long, ngày 24 tháng 02 năm 2018
                  ***
KẾ HOẠCH THAM GIA “HỘI TRẠI TÒNG QUÂN”
 THỊ XÃ PHƯỚC LONG NĂM 2018
 
            Căn cứ Kế hoạch số 30 /KH - BTC ngày 08/02/2018 của UBND TX. Phước Long.
  Công văn số 13 - CV/ĐTN ngày 23/02/2018 của BTV Thị Đoàn Phước long.
            Đoàn trường THPT TX. Phước Long lập Kế hoạch tham gia “Hội trại tòng quân” Thị xã Phước Long năm 2018.
I.  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
          - Nhằm tạo không khí vui tươi, sôi động, động viên thanh niên trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2018, đẩy mạnh phong trào xung kích tình nguyện để thanh niên học tập rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc.
          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn Thị xã về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2018.
          - Yêu cầu tổ chức sâu rộng mọi đối tượng, hiệu quả, an toàn đúng mục đích.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
     1.Thời gian: Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 07/03/2018.
     2. Địa điểm: Vườn cây lưu niệm thị xã Phước Long.
          III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG:
 - BTV Đoàn trường (3 đồng chí) chỉ đạo quản lý.
 - Bí thư chi đoàn các Khối lớp 10,11,12 (28 đồng chí), BCH chi đoàn GV (3 đồng chí) để tham gia thực hiện.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM GIA:
          1.  Ngày 05/03/2018: Đúng 13h30 tiến hành bốc thăm, vệ sinh khuôn viên và dựng trại, trang trí. Hoàn thành xong dựng trại lúc 17 giờ.
          2. Ngày 06/03/2018:
          - Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h, dự khai mạc và tham gia Thi cắm trại nhanh, tham gia hội thi “tìm hiểu Luật nghĩa vụ quân sự”(Có danh sách học sinh tham gia và thể lệ kèm theo).
          - Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h, tham gia thi trò chơi lớn và trò chơi dân gian của BTC và chạy chương trình Văn nghệ.
          - Buổi tối: Từ 19h30 phút đến 22h, tham gia chương trình giao lưu văn nghệ "Vì tổ quốc thân yêu".
          3. Ngày 07/03/2018: Buổi sáng tham gia trại và tiễn quân lên đường nhập ngủ, vệ sinh trại và tổng kết chương trình trại cử 7 học sinh mặc áo dài cầm bảng tên.
V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.
          - 1 cổng trại, 1 trại chữ U, 1 trại chữ A: Tên trại Lý Tự Trọng (hoàn thành trước 17h ngày 05/03/2018), có nơi ăn, nghỉ cho trại viên, trang trí đẹp, có ảnh Bác Hồ; cờ Tổ quốc; cờ Đoàn…trưng bài hình ảnh hoạt động của đơn vị mình.
          - 1 trại chữ A để thi cắm trại nhanh. (3 học sinh) 8 giờ ngày 06/03/2018.
          - Thi “Tìm hiều Luật nghĩa vụ quân sự” hình thức “Rung chuông vàng” (có danh sách kèm theo, Thầy Đức – PBT đoàn trường đội trưởng) thực hiện lúc 9 giờ ngày 06/03/2018 (lưu ý học sinh tự chuẩn bị bảng và bút lông).
          - 2 Tiết mục văn nghệ: 1 tiết mục múa Tây nguyên - lớp 10A1 và 1 tiết mục nhảy hiện đại 12TN1 biểu diễn sáng ngày 06/03/2018 trong lễ khai mạc Hội trại.
          - 07 học sinh nữ: trang phục áo dài để cầm bảng tên ngày tuyển quân (có mặt lúc 06h ngày 07/03/2018).
          - Nộp tiền 300.000 mua quà tân binh về BTV thị đoàn.
VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.
          - BTV đoàn trường lên kế hoạch đôn đốc thực hiện, quản lý ĐVTN trong quá trình tham gia Hội trại. Đ/c Nội Quốc Hưng (BT) huy động chi đoàn GV và học sinh để thực hiện làm cổng và dựng trại, chỉ đạo CSVC để BCH đoàn trường thực hiện, phân công nhiệm vụ từng thành viên trong BCH Đoàn, thời gian trực trại.
          - Chi đoàn GV: Đ/c Nguyễn Văn Đức (BT chi đoàn - Trưởng Ban) phân công cho chi đoàn chuẩn bị Bảng cổng trại, Trang trí tên cổng trại (Lý Tự Trọng), bảng tiểu sử Lý Tự Trọng để giới thiệu, Bảng khung ảnh về hoạt động của Đoàn trường, phân công Đ/c Thành bắt điện ngày 05/03/2018.
VII. KINH PHÍ:
          - Xin Nhà trường hỗ trợ tiền mua bạt làm trại chữ U, chữ A, trang trí cổng trại và thuê trang phục 2 tiết mục văn nghệ (1 múa và 1 tốp ca). Hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho các trại viên tham gia Hội trại.
          - Đoàn trường chịu kinh phí tập luyện, tre làm cổng trại, nộp 300.000 mua quà tân binh.
          * Lưu ý: Trong quá trình tham gia phải mặc đồng phục áo Đoàn thanh niên.
         
Trên đây là Kế hoạch tham gia “Hội trại tòng quân” Thị xã Phước Long năm 2018 của Đoàn trường THPT TX. Phước Long.
        
TM.CẤP ỦY
BÍ THƯ CHI BỘ
 
 
 
Nguyễn Văn Dũng
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
 
 
Nội Quốc Hưng
   
 
 
Nơi nhận:
- Trình Chi bộ, BGH Nhà trường.
- BTV đoàn trường.
- Chi đoàn GV, HS

Tác giả bài viết: Mr.Hưng™