KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM THỊ XÃ PHƯỚC LONG NĂM 2015

THỊ ĐOÀN PHƯỚC LONG                            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT TX. PHƯỚC LONG      
    Số 04 -KH /ĐT                                   Phước Long, ngày  29 tháng 9 năm 2015
 
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THI NGHI THỨC HỘI LHTN VIỆT NAM THỊ XÃ PHƯỚC LONG NĂM 2015

 - Căn cứ số 03 – KH UBH ngày 21/9/2015 của Hội LHTN Thị xã Phước Long.
 - Căn cứ vào chương trình và công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường THPT TX. Phước Long năm 2015 -2016. Đoàn trường THPT TX. Phước Long xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi Nghi thức Hội LHTN Thị xã Phước Long như sau.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU.
- Chào mừng 59 năm ngày truyền thống Hội LHTN, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2015 -2020
- Kiểm tra kiến thức công tác Hội- phong trào thanh niên trên địa bàn Thị xã.
- Tạo điều kiện thực hành kỹ năng, sinh hoạt tập thể, cá nhân.
- Đảm bảo trung thực khách quan, chất lượng hiệu quả, an toàn, tuyên truyền sâu rộng.
II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM.
1. Thời gian:
- Tập luyện: 7 ngày (Có danh sách kèm theo).
- Thời gian thi: ngày 13/10/2015.
2. Địa điểm:
- Địa điểm: tập luyện Dãy D – trường THPT TX. Phước Long
- Địa điểm thi: Vườn cây Lưu niệm Thị xã Phước Long.
III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA.
  Thành lập 1 đội có 17  người (có danh sách kèm theo) (kèm theo thể lệ cuộc thi)
IV. NỘI DUNG THI. Gồm 3 phần.
- Thị Thực hành Nghi thức.
- Thi lý thuyết.
- Múa dân vũ.
V. THỂ LỆ THI (Có thể lệ cuộc thi kèm theo)
- Mặc áo, đeo huy hiệu hội liên hiệp TN,mũ, dày ba ta.
- Trang phục nhảy dân vũ : đẹp, phù hợp.
VI. KINH PHÍ :
          Nhà trường hỗ trợ tập luyện, trang phục Hội thi, tham gia Hội thi.
 Trên đây là kế hoạch tham gia Hội thi Nghi thức Hội LHTN Thị xã Phước Long năm 2015 của Đoàn trường THPT TX. Phước Long.
         
           TM. CẤP ỦY                 TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
          BÍ THƯ CHI BỘ                           BÍ THƯ  
 
 
                                                          Lương Văn Tiến                     
Nơi nhận :
-    Trình Chi bộ, BGH Nhà trường
-    Các chi đoàn
-    Lưu VP.