Hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2018

Hướng dẫn ghi hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2018


* Các mục cần lưu ý:
- Mục 5: (Hộ khẩu thường trú) Tra cứu mã Huyện (thị), Xã (Phường) tra cứu  online tại đây
(Đánh tên huyện vào ô tìm kiếm- VD: Phước Long
- Mục 16: Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (Các em thi 2 mục đích XÉT TN VÀ XÉT ĐH  thì ghi mục này)

Xem các đối tượng ưu tiên tuyển sinh tại đây

Tác giả bài viết: Mr.Hưng™