KH tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

KH tổ chức hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Tác giả bài viết: MrHưng

Nguồn tin: thị đoàn Phước Long