Kết quả trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2023 - 2024
Tải danh sách trúng tuyển tại đây

Tác giả bài viết: Nội Quốc Hưng