Bảng lượng hóa thi đua Năm học 2014 - 2015


SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC               
TRƯỜNG THPT TX Phước Long
       ----------*****----------
                                         CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       ĐỘC LẬP – TỰ DO –HẠNH PHÚC
                                        –––––––****–––––––
                                              Phước Long, ngày 01  tháng 8  năm 2013
                                    
BẢNG LƯỢNG HOÁ THI ĐUA
(Năm học 2014 – 2015)
I –NỀ NẾP:
* Vắng Học : 
+ Có phép :                                                                       – 1đ/1 hs
+ Không phép :                                                                 –10 đ/1hs  
+ Trốn tiết :                                                                       –10 đ /1 lần
* Đi Học Trễ :
+ Dưới  5 phút :                                                                 –3 đ/1 hs
+ Từ 6 đến 15 phút :                                                          –5 đ /1hs
+ Trên 15 phút: tính bỏ tiết
+ Nghỉ bệnh hoặc lý do đột xuất, PHHS báo cho GVCN, GVCN báo lại cho Đoàn trường:   – 1đ/1hs
+ Nghỉ bệnh  > 3 ngày phải có xác nhận của bệnh viện hoặc phụ huynh trực tiếp xin phép: – 3đ/1 hs + Vệ  sinh lớp dơ, không khăn bàn , bình bông :               – 5 đ/ 1 nội dung
+ Vệ sinh trễ (sau 10 phút đầu tiết 1):                                              – 5 đ/ 1 nội dung
+ Ra về không tắt quạt, đèn, không đóng cửa  :                              – 5 đ /1 nội dung
+ Viết vẽ bậy lên bàn, ghế, tường của lớp học :                              –10 đ/1 nội dung
+ Ngồi  lên lan can, bàn học:                                                               – 5 đ/1 nội dung
+ Bỏ ra ngoài, chạy nhảy ngoài hành lang khi đánh trống vào lớp: – 5 điểm/1hs
+ Không mời phụ huynh theo yêu cầu của nhà trường:                    – 10 điểm/1hs
II  –HỌC TẬP:  
+ Buổi học tốt  ( các tiết trong ngày đều xếp loại A)  :                   + 5 đ/1 buổi
+ Tiết học xếp loại B    :                                                                  – 5 đ / 1buổi
+ Tiết học xếp loại C    :                                                                  – 10 đ / 1buổi
+ Tiết học không xếp loại :                                                             – 15 đ / 1buổi
+ Không có sổ đầu bài cho giáo viên ký  :                                      – 5 đ/1 tiết
+ Không nộp sổ đầu bài xếp thấp hơn lớp ít điểm nhất :                 -  10 đ
III –THỂ DỤC GIỮA GIỜ:
+ Đánh trống xếp hàng thể dục sau 3 phút lớp không ra tập trung :     – 30 đ                                 
+ Trốn thể dục      :                                                                          – 10 đ
+ Thể dục không nghiêm túc :                                                        – 5 đ/1 hs
IV – TÁC PHONG ĐẠO ĐỨC:
* Đồng Phục : 
Nam: quần tây màu xanh (đen), áo trắng (đóng thùng), không mặc quần đáy ngắn, không được đeo bông tai, đi dép xỏ ngón dưới mọi hình thúc (vi phạm bị thu giữ), phù hiệu (đúng tên, đúng lớp), đầu tóc phải gọn gàng (không nhuộm tóc, vuốt keo), không cài nút áo đầy đủ. Nếu vi phạm :  – 5đ/1nội dung
Nữ : áo, quần  dài màu trắng, không mặc quần đáy ngắn, không đi dép xỏ ngón dưới mọi hình thúc, giày cao gót quá 5 phân (vi phạm bị thu giữ), phù hiệu (đúng tên, đúng lớp) đầu tóc gọn gàng (không nhuộm tóc), không xịt keo, sơn móng tay, móng chân, không cài nút áo đầy đủ. Nếu vi phạm:       – 5đ/1nội dung 
+ Hút thuốc lá, đánh bài  trong trường :                                  –10 đ + kỷ luật /1 hs+Phạt lao động
+ Có thái độ xúc phạm giáo viên, nhân viên trong trường:    – 30 đ + kỷ luật
+ Làm hư hỏng tài sản nhà trường (bàn ghế, ổ điện …):        –10 đ/1hs +bồi thường+kỷ luật
+ Mang vũ khí, chất nổ (dao, súng, bật lửa, pháo…) vào trong trường:       –10đ/1hs + kỷ luật
+ Leo bờ rào   :                         –10đ/1 hs+ kỷ luật
+ Cấm mang điện thoại, máy quay phim, chụp hình, máy nghe nhạc, các loại truyện đọc vào trong trường học :                  – 10đ/1 lần + kỷ luật  + bị thu giữ.                   
+ Lấy cắp tài sản, dấu sổ đầu bài …                                  – 10đ/1 hs+ kỷ luật
+ Nói tục trong khuôn viên trường học :                             – 5 điểm/1 hs
Học sinh tham gia đánh nhau dưới mọi hình thức           - 20 điểm/1 hs + kỉ luật+ phạt lao động
V–CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:
+ Không tham gia các hội thi do nhà trường, Đoàn trường phát động ,các hoạt động xã hội do cơ quan trong thị xã tổ chức   :          – 30 đ/1 nội dung
+ Các hoạt động ngoại khoá, ngày lễ tính như tiết học:    –10 đ/1hs
VI–LAO ĐỘNG :
+ Không thực hiện  :                                                          – 30 đ/1 lần
+ Chưa hoàn thành    :                                                       – 10 đ/ 1 lần
ĐIỂM XẾP LOẠI THI ĐUA

 
       DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG
                                                                                                              

               P. Hiệu trưởng                                         BAN NỀ NẾP                                                                        
                  (Đã kí )                                                           TB       
           Lâm Thanh Bình                                             (Đã kí )
                                                                                 Lương Văn Tiến
                                                                                           

Nguồn tin: Ban nề nếp