Phân công coi thi HKII - khối 11, HKII năm học: 2019 - 2020

Phân công coi thi khối 10 - buổi chiều
PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019 - 2020
THƯ KÝ: Phạm Trọng Oánh
THU BÀI VÀ LÀM PHÁCH

  1. Đỗ Thị Kiều Bạch
  2. Võ Thị Hà Lâm
  3. Nguyễn Thế Trung
TRỰC NỀ NẾP: LƯƠNG VĂN TIẾN

Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng trước 13 giờ 45 phút

Tác giả bài viết: MrHưng