Phân công coi thi HKII - khối 10, HKII năm học: 2019 - 2020

Phân công coi thi khối 10 - buổi sáng
PHÂN CÔNG COI THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019 - 2020THƯ KÝ: Dương Trung Khước
THU BÀI VÀ LÀM PHÁCH

  1. Hồ Anh Việt
  2. Bùi Văn Nga
  3. Phan Thị Long Đồng
TRỰC NỀ NẾP: Trần Văn Tú

Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng trước 07 giờ 15 phút

Tác giả bài viết: MrHưng