LỊCH THI HỌC KỲ II KHỐI LỚP 10 VÀ 11, NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ II KHỐI LỚP 10 VÀ 11, NĂM HỌC 2019-2020


Buổi sáng học sinh có mặt tại phòng thi lúc 07 giờ 00 phút
Buổi chiều học sinh có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ 30 phút.

Tác giả bài viết: MrHưng