Hướng dẫn thi trắc nghiệm và gửi bài thi viết Bình Phước 25 năm khát vọng vươn lên

Hướng dẫn thi trắc nghiệm và gửi bài thi viết Bình Phước 25 năm khát vọng vươn lên
Cuộc thi nhằm chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Bình Phước, chính thức diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 19/12/2021. Sau đây là hướng dẫn các thao tác ở phần thi trắc nghiệm và gửi bài thi viết trên website Cuộc thi: https://khatvong25nam.binhphuoc.gov.vn/
Xem hướng dẫ tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=VfX3LKmAcMQ

Group trao đổi tại đây nhé:
 https://www.facebook.com/doantruongthpttxphuoclong